Phòng Đào tạo đã tiến hành xét tốt nghiệp cho những sinh viên có đủ điều kiện ra trường trong đợt tháng 9/2020. Sau đây là danh sách dự kiến phòng Đào tạo đưa ra vào ngày 01/10/2020.

Sinh viên cần lưu ý những điều sau:

1. Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng KIỂM TRA KỸ tất cả các thông tin (Họ tên (viết hoa để dấu có đúng không), Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh (phải là tên Tỉnh), Phái, Dân tộc, Tôn giáo, Quốc tịch). Mọi sai sót về thông tin SV vui lòng phản hồi về phòng Tuyển sinh & Công tác SV để chỉnh sửa đúng (A1-203, điện thoại 02837221223 nội bộ 8170)  trước 9g00 ngày 08/10/2020. Sau thời gian trên mọi sai sót về thông tin SV sẽ tự chịu trách nhiệm.

2. Sinh viên CÓ/KHÔNG có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa quản sinh viên để kiểm tra chi tiết (trường hợp đủ điểm CTXH thì gửi mail hanhptt@hcmute.edu.vn để chạy xét TN lại, trường hợp vướng môn đã học môn thay thế thì nộp đơn thay thế có xác nhận của Khoa/Bộ môn nộp về cho cô Hạnh tại A1-201 gấp). Thời gian liên hệ Khoa để kiểm tra, khiếu nại đến 9g00 ngày 08/10/2020. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ được giải quyết vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo. 

3. Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến nhưng còn NỢ HỌC PHÍ  phải hoàn thành việc đóng học phí trước ngày 08/10/2020. Đến hết 9g00 ngày 08/10/2020 SV chưa hoàn thành học phí xem như chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. (* Lưu ý: những bạn có text đỏ là Nợ phí là phải hoàn thành học phí)