Sử Thị Ái
Mỹ

THÀNH PHỐ

Ho Chi Minh

VAI TRÒ

NGÀY BẮT ĐẦU

17-12-1919

NGÀY KẾT THÚC

19-12-1919