Theo kế hoạch của Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức buổi Đối thoại với sinh viên vào Học kỳ 2, Năm học 2019-2020, với những thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 15 giờ 20 ngày 15/6/2020
Địa điểm: Phòng A4-302
Thành phần tham dự
  Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại ngữ, Chi Ủy, BCH Công đoàn Khoa, Trưởng/Phó các Bộ môn, Tư vấn viên, và các Giảng viên của Khoa
  BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi hội Hội Sinh viên và toàn thể sinh viên khoa Ngoại ngữ.

Để thuận tiện cho buổi đối thoại, sinh viên có thể gửi mọi thắc mắc của mình cũng như những góp ý về Khoa trước ngày diễn ra đối thoại tại đây.

Trân trọng.