Nhằm hỗ trợ sinh viên đang học hệ chính qui tại trường, Hiệu Trưởng thông báo về việc cấp học bổng trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (trừ các đối tượng đã được hưởng chế độ chính sách, đã được nhận học bổng khuyến khích học tập hoặc học bổng tài trợ học kỳ 2 năm học 2019-2020)

Thời hạn nộp hồ sơ về Khoa: 31/5/2020.
Link đăng ký tại đây

Sinh viên nộp Đơn đề nghị xét học bổng trợ cấp khó khăn về Văn phòng Khoa (Họ và tên, mã số sinh viên, ngành học, điện thoại liên lạc, số tài khoản ngân hàng BIDV do chính sinh viên là chủ tài khoản, địa chỉ thường trú, nêu rõ khó khăn, mức đề nghị cấp 3 triệu hay 6 triệu, kèm minh chứng về hoàn cảnh gia đình và thành tích – nếu có).