Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký học chuyên ngành Tiêng Anh Thương mại - 20131 BE và chuyên ngành Biên Phiên Dịch - 20131 TI đối với sinh viên Khóa 2020 ngành Ngôn ngữ Anh.

Kể từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh K 2020  khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn học một trong hai chuyên ngành. Khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2020 ngành Ngôn ngữ Anh về việc đăng ký chuyên ngành học đối với sinh viên.

- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một chuyên ngành. Nếu  số lượng đăng ký hai chuyên ngành chênh lệch quá lớn, khoa sẽ xem xét, điều chỉnh số lượng của chuyên ngành  đông hơn dựa vào kết quả học tập HK I (2020-2021). Những trường hợp không đạt sẽ chuyển sang học chuyên ngành còn lại.

- Sau khi hết thời hạn đăng  ký sinh viên nào không đăng ký thì khoa sẽ tự động sắp xếp chuyên ngành những trường không đăng ký chuyên ngành.

- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2020.

- Đường link đăng ký :

https://forms.gle/b8dyFkmEcuGttir97