Do nhu cầu sinh viên cần được bồi dưỡng lớp trợ lý giảng dạy còn cao nên Viện Sư phạm Kỹ thuật đã mở thêm lớp Bồi dưỡng trợ lý giảng dạy đợt 2 trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Nơi đăng ký: Theo link này.

Thời hạn đăng ký đến 14h ngày 13/12/2020

Số lượng tối đa: 80 SV

Thời gian học: 7h30 ngày 20/12/2020

Địa điểm học: Phòng 204, 205 Viện SPKT, địa chỉ: 484-Lê Văn Việt, P. Trang Nhơn Phú A, Q.9. TPHCM