Phòng Tuyến sinh và công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên về việc nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí và trợ vấp xã hội học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

  • Sinh viên thực hiện hồ sơ xét miễn giảm học phí theo hướng dẫn số 92/HD-ĐHSPKT và thông báo số 305/TB-ĐHSPKT
  • Đơn làm theo mẫu của phòng Tuyến sinh và công tác sinh viên và các giấy tờ liên quan khác
  • Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng khoa trước ngày 25/10/2020
  • Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Khoa Ngoại ngữ (Hồ sơ xét MGHP)
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Số 01, Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM