Thực hiện Chương trình Công tác về Trợ lý giảng dạy (TA) cho năm học 2019-2020 của nhà trường, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu. Viện Sư phạm Kỹ thuật tổ chức mở lớp Tập huấn cho Trợ lý Giảng dạy Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Thông báo tới sinh viên và các đối tượng có nhu cầu tham gia. Mỗi học viên chỉ được đăng ký học 1 ngày duy nhất.

Hạn chót đăng ký là ngày 12/05/2020

link đăng ký

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmxT7ri5P1Zym6vlRuNRup_v_n2EkqNBf2O-_5jGmXtoJaIw/viewform?fbclid=IwAR2gwoImo43PP78E5QsDqhGsr5nFr4NRfki0E6Jcr5CBv3Rp72jT47bMGx8