KHOA NGOẠI NGỮ | ĐH SPKT TPHCM - Language for Development https://ffl.hcmute.edu.vn/vi vi Thông tin Tuyển sinh năm 2020 https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/tuyensinh2020 <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/tuyensinh2020" hreflang="vi">Thông tin Tuyển sinh năm 2020</a></h2> </div></div> </div> Sun, 12 Jul 2020 06:31:37 +0000 Tin T. Dang 664 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/tuyensinh2020#comments Trao chứng nhận “Tham gia hoạt động Hội Cựu Sinh Viên (CSV)” https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/alum/certificate <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/alum/certificate" hreflang="vi">Trao chứng nhận “Tham gia hoạt động Hội Cựu Sinh Viên (CSV)”</a></h2> </div></div> </div> Sat, 19 Sep 2020 07:23:56 +0000 Phạm Văn Khanh 847 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/alum/certificate#comments Chuẩn đầu ra về Tiếng Anh https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/proficiency-requirement <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/proficiency-requirement" hreflang="vi">Chuẩn đầu ra về Tiếng Anh</a></h2> </div></div> </div> Wed, 02 Sep 2020 15:35:50 +0000 Tin T. Dang 839 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/proficiency-requirement#comments Hội Cựu sinh viên dự Lễ Khai giảng "Khóa Hè Năng Động" https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/alum/thamhoicsv <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/alum/thamhoicsv" hreflang="vi">Hội Cựu sinh viên dự Lễ Khai giảng &quot;Khóa Hè Năng Động&quot;</a></h2> </div></div> </div> Sun, 02 Aug 2020 09:27:25 +0000 Phạm Văn Khanh 738 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/alum/thamhoicsv#comments New York Times sẽ chuyển nhân viên ở Hồng Kông sang Seoul vì lo ngại luật an ninh quốc gia https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/720 <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/node/720" hreflang="vi">New York Times sẽ chuyển nhân viên ở Hồng Kông sang Seoul vì lo ngại luật an ninh quốc gia</a></h2> </div></div> </div> Sun, 26 Jul 2020 07:22:42 +0000 Lê Thị Thùy Trang 720 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/720#comments Chính quyền Trump bãi bỏ kế hoạch trục xuất du học sinh https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/718 <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/node/718" hreflang="vi">Chính quyền Trump bãi bỏ kế hoạch trục xuất du học sinh</a></h2> </div></div> </div> Sat, 25 Jul 2020 16:39:21 +0000 Truong Nhat Tra My 718 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/718#comments Apple thắng Ủy ban châu Âu trong vụ kiện về thuế trị giá 13 tỉ Euro https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/714 <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/node/714" hreflang="vi">Apple thắng Ủy ban châu Âu trong vụ kiện về thuế trị giá 13 tỉ Euro</a></h2> </div></div> </div> Sat, 25 Jul 2020 04:24:08 +0000 Đặng Thị Tâm 714 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/714#comments Bắt giữ người trợ lý đã sát hại CEO Fahim Saleh https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/713 <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/node/713" hreflang="vi">Bắt giữ người trợ lý đã sát hại CEO Fahim Saleh</a></h2> </div></div> </div> Fri, 24 Jul 2020 16:42:31 +0000 Mai Thị Thùy Trang 713 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/713#comments Ấn Độ: Có nên ban hành lệnh cấm Huawei và ZTE? https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/711 <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/node/711" hreflang="vi">Ấn Độ: Có nên ban hành lệnh cấm Huawei và ZTE?</a></h2> </div></div> </div> Fri, 24 Jul 2020 15:31:06 +0000 Nguyen Thi Huyen Trang 711 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/711#comments California: Trường học tiếp tục đóng cửa theo quy định mới https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/712 <div class="field field-node--title field-formatter-title field-name-title field-type-string field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><h2><a href="/vi/node/712" hreflang="vi">California: Trường học tiếp tục đóng cửa theo quy định mới </a></h2> </div></div> </div> Fri, 24 Jul 2020 15:30:26 +0000 Bùi Thị Thanh Ngân 712 at https://ffl.hcmute.edu.vn https://ffl.hcmute.edu.vn/vi/node/712#comments