1. Số lượng học bổng: 5 suất 2. Giá trị học bổng: 2.000.000 VNĐ/suất 3. Điều kiện tham gia: - Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4 - Hoàn cảnh gia đình khó khăn - Điểm trung bình chung tích lũy từ 7.0 trở lên - Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2020-2021

Thường các học kỳ Nhà trường sẽ cho giảng viên sử dụng trợ giảng phụ giúp cho việc giảng dạy của mình. Và đây là Qui định về trợ lý giảng dạy (file).

Đối với trợ lý giảng dạy là sinh viên năm 2,3,4 điểm trung bình tích lũy của các năm học tính đến thời điểm làm trợ lý giảng dạy phải đạt từ 6,5 điểm trở lên, điểm trung bình tích lũy của học phần được mời làm trợ giảng phải đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện TA của trường đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ gồm có: 

Nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khuyến khích sinh viên học tập tốt, trong năm học 2020 - 2021, bên cạnh 41 suất học bổng đạt điều kiện để được duy trì, Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp) sẽ tiếp tục tài trợ 09 suất học bổng Ng

Tân sinh viên khóa 2020 có anh, chị, em ruột đang học hoặc đã tốt nghiệp từ trường đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hãy làm hồ sơ xét học bổng theo thông báo số 306/TB-ĐHSPKT

Đơn làm theo mẫu của phòng Tuyến sinh và công tác sinh viên và các giấy tờ liên quan khác

Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng khoa trước ngày 25/10/2020

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Văn phòng Khoa Ngoại ngữ (Hồ sơ xét MGHP)
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Số 01, Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Phòng Tuyến sinh và công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên về việc nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí và trợ vấp xã hội học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

Tạo niềm tin, giúp đỡ các em sinh viên nhận rõ tri thức là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận và mang lại tương lai tươi sáng hơn. Công ty Khí Cà Mau triển khai chương trình học bổng với tên "Gieo hạt giống tương lai"

Đối tượng:  Sinh viên thuộc tỉnh Cà Mau có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương hoặc có sổ hộ nghèo/ hộ cận nghèo

Thời gian nộp hồ sơ: 31/10/2020

Địa chỉ: BCH Công đoàn Công ty Khí Cà Mau, Công ty Khí Cà Mau

Khu Công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau