Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến theo công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021, cụ thể như sau:

1.    Tiêu chí và đối tượng

  • Sinh viên năm 1, hệ đào tạo chính quy, chưa nhận được học bổng nào khác; 
  • Ưu tiên cho sinh viên thuộc đối tượng nghèo hoặc rất nghèo (có sổ hộ nghèo/ cận nghèo);  
  • Điểm thi đầu vào hoặc xét tuyển cao (trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm tuyển sinh, thì xem xét đối tượng sinh viên khó khăn về kinh tế).

2.    Hồ sơ xét cấp học bổng

1.    Mục đích
-    Nhằm điều chỉnh các hoạt động, cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy và học.
-    Công bố với xã hội, báo cáo cơ quan chức năng về một số lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục. 
-    Kết quả khảo sát được công bố rộng rãi trên các kênh thông tin của Nhà trường.
2.    Yêu cầu

Phòng Đào tạo thông báo rút môn học qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thời gian: từ ngày 18-25/10/2021

Đối tượng: sinh viên khóa 2020 trở về trước

Cách thực hiện: https://online.hcmute.edu.vn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV gửi đến các bạn SV hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trường theo chính sách mới của nhà nước (Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ). SV xem chi tiết trong file đính kèm hoặc trên website Phòng tuyển sinh và công tác SV.
Link video hướng dẫn: https://youtu.be/bK5qZ6S6Ddc

Kèm theo Email này là thông báo tiếp nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022. Xem file đính kèm.

Phòng tuyển sinh và công tác SV thông báo nhận hồ sơ xét học bổng cho sinh viên Khóa 2021 có anh, chị, em ruột đã hoặc đang học tại HCMUTE. Chi tiết trong file đính kèm.
Giá trị học bổng = 20% học phí (mức địa trà) áp dụng cho toàn khóa học.

Một số lưu ý: