Lịch sinh hoạt đầu khóa tại khoa Ngoại  ngữ của sinh viên các khóa trước 2021 như sau:

Sư phạm Tiếng Anh

10:00-11:30 AM ngày 29/8/2021

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGHÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
(Professional Experience and Internship)

Đối tượng: Sinh viên ngành Tiếng Anh Thương Mại
Điều kiện: Đã hoàn thành các nhóm học phần sau:

1. Nhóm học phần về Thương mại: Đã hoàn thành ít nhất 2 trong số 3 môn học sau:

  • Principles of Economics
  • Principles of Accounting
  • Principles of Marketing

2. Nhóm học phần về Ngôn ngữ Thương mại: Đã hoàn thành ít nhất 2 trong số 5 môn học:

Theo thông tin từ Ban tư vấn của Trường, hiện nay phần mềm của trường đã xuất được danh sách các em SV chỉ còn thiếu AVĐR và CTXH, do đó, các em không cần thiết phải làm tạm dừng.

Tuy nhiên sinh viên không được để quá tối đa 3 học kỳ liên tiếp không có đăng ký môn học, nếu vậy sinh viên sẽ bị Buộc thôi học hoặc chuyển sang hệ VLVH.

Poster chính thức của cuộc thiCuộc thi “EOV 2021 - English Olympics of Vietnam 2021” - Hành trình tìm kiếm các kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam tổ chức

Trip to Da LatTrong năm học vừa qua, tuy có những khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự quan tâm của Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình, và tinh thần đoàn kết của các Công đoà

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng ký và chỉnh sửa đăng ký môn học qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian:

  • Đăng ký từ ngày 14/8/2021 đến 23/8/2021
  • Chỉnh sửa đăng ký từ ngày 24/8/2021 đến 30/8/2021

Nơi đăng ký: https://dkmh.hcmute.edu.vn/

Các chi tiết cụ thể xem thêm trong Thông báo đính kèm.