1. MỤC ĐÍCH

  • Cung cấp thông tin về liên quan đến định hướng Nghề nghiệp cho Sinh viên ngành tiếng Anh Thương mại thực tế tại Doanh nghiệp.
  • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
  • Là nội dung của học phần Seminar Series in Business dành cho Sinh viên ngành Tiếng Anh Thương mại - Khóa 2020 tiếp cận các kiến thức thực tiễn tại Doanh nghiệp.

2.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Khoa Ngoại Ngữ là một trong những đơn vị quan trọng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo năng lực ngoại ngữ, giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học, và tiếng Anh Thương mại. Khoa đã không ngừng lớn mạnh trong suốt nhiều năm qua trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và hỗ trợ cộng đồng. Với đội ngũ giảng viên tận tâm, chuyên môn cao, và giàu kinh nghiệm, Khoa đã đào tạo thành công nhiều thế hệ sinh viên từ năm 2006. Năm 2023, Khoa Ngoại Ngữ tuyển sinh hai ngành là Sư phạm Anh và Ngôn Ngữ Anh. Trong đó ngành Ngôn Ngữ Anh có hai chương trình đào tạo là Biên-Phiên dịch tiếng Anh Kỹ thuật và Tiếng Anh Thương mại. 
Học kỳ 2, năm học 2022-2023, Khoa Ngoại ngữ có 4 môn học được tổ chức thi sớm hơn so với kế hoạch thi thông thường vì đã kết thúc sớm. Bốn môn học này là: Quản trị Nguồn Nhân lực (HRM), Giao tiếp Liên Văn hóa trong Thương mại (ICB), Phát triển Tài liệu (MatD), và Kiểm tra Đánh giá (Testing). Lịch thi chi tiết cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn 

  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh đạt IELTS quốc tế từ 7.5 trở lên hoặc tương đương.
  • Sinh viên thuộc các ngành khác đạt IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên hoặc tương đương.

Lưu ý: Mỗi sinh viên chỉ được khen thưởng 1 lần trong thời gian học chính thức tại trường. Đính kèm là hướng dẫn quy đổi điểm giữa các chứng chỉ quốc tế áp dụng cho tiếng Anh và các chứng chỉ ngoại ngữ khác.

2. Mức khen thưởng: 2.500.000đ/sinh viên

Sinh viên 2 năm cuối (năm 5 đến năm cuối đối với Khoa Y ĐHQG; năm 3 đến năm cuối đối với các trường còn lại), hệ đại học chính quy văn bằng 1, niên khóa 2022-2023. Điểm trung bình tích lũy tính tới thời điểm đăng kí từ 7.0 trở lên (thang điểm 10) hoặc 3.0 trở lên (thang điểm 4.0) Hoạt động ngoại khóa tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Theo kế hoạch hoạt động thường xuyên, Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên và Ban Chủ Nhiệm Khoa cho học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Mục tiêu: