Để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Hiệu trưởng thông báo đên toàn thể sinh viên hệ chính qui về việc xem xét, cấp HBKKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn HKI/2020-2021

1. Đối tượng:

- Sinh viên đủ điều kiện cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/20-21 nhưng không được cấp học bổng khuyến khích học tập vì không đủ nguồn quĩ cấp

- Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khóa khăn: SV thuộc hộ nghèo/Hộ cận nghèo theo qui định hiện hành; SV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có xác nhận của địa phương; SV mồ côi cha hoặc mẹ; SV khuyết tât, tàn tật.

Do nhu cầu sinh viên cần được bồi dưỡng lớp trợ lý giảng dạy còn cao nên Viện Sư phạm Kỹ thuật đã mở thêm lớp Bồi dưỡng trợ lý giảng dạy đợt 2 trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Nơi đăng ký: Theo link này.

Thời hạn đăng ký đến 14h ngày 13/12/2020

Số lượng tối đa: 80 SV

Thời gian học: 7h30 ngày 20/12/2020

Theo thông báo của phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên tất cả sinh viên khóa 2018 đều phải kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông , sau đây là hướng dẫn các bước thực hiện:

1. Ban cán sự lớp nhận danh sách sinh viên cần kiểm tra bằng TNTHPT tại văn phòng khoa A1-401.

2. Thu bằng (gồm bản photo và bản gốc) của các bạn. 

Lưu ý: Các bạn kiểm tra lại thông tin trong danh sách (bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu có) và ký tên vào cột "Nơi cấp"

3. Sắp xếp bằng theo thứ tự trong danh sách

              Căn cứ Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số: 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học nhằm đảm bảo an toàn trường học.

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận Tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2017 như sau:

1. Điều kiện xét làm Khóa luận tốt nghiệp

Nhằm tập hợp và giải đáp các yêu cầu của sinh viên có liên quan đến học tập, rèn luyện, qui chế, chế độ chính sách quyền và nghĩa vụ của người học.

Nhằm tiếp nhận các ý kiến, đóng góp của sinh viên, rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ sinh viên ngày càng tốt hơn

Khoa tổ chức đối thoại giữa sinh viên và Ban Chủ Nhiệm Khoa với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: 15h20 đến 17h00 Thứ 5 ngày 03 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: A4-404

Thành phần: