Do đặc thù của các tỉnh miền núi, đội ngủ giảng viên còn thiếu đặc biệt là giảng viên tiếng anh, tin học, mỹ thuật, âm nhạc ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Để có nguồn tuyển dụng giáo viên cho năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng năm học 2021-2022. Chi tiết xem công văn đính kèm.

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại có thể tham khảo các cơ hội thực tập bên dưới nếu thấy phù hợp.

1. YCH PROTRADE Company Limited

Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp các chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng Anh Thương mại và Biên Phiên Dịch năm học 2021 - 2022 như sau:

I. NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH
1. Điều kiện xét làm Khóa luận tốt nghiệp 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021-2022,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký học chuyên ngành Tiêng Anh Thương mại - 21131 BE và chuyên ngành Biên Phiên Dịch - 21131 TI đối với sinh viên Khóa 2021 ngành Ngôn ngữ Anh.

Kể từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh K 2021  khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn học một trong hai chuyên ngành. Khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2021 ngành Ngôn ngữ Anh về việc đăng ký chuyên ngành học đối với sinh viên.

1. Thời gian thực tập: Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022

2. Hình thức thực tập: Do diễn biến phức tạo của dịch Covid, Công ty đang tạo điều kiện để các bạn sinh viên Thực tập online 100%.

3. Đánh giá thực tập: BHWH ký hợp đồng thực tập sinh với từng bạn, sẽ đánh giá năng lực trong quá trình thực tập của các bạn theo mẫu của nhà trường cung cấp, BHWH cũng rất khắt khe trong việc đánh giá kết quả KPIs cho mỗi TTS, chúng tôi hy vọng qua thời gian rèn luyện này các bạn TTS sẽ có được kinh nghiệm làm việc với cường độ cao.

Quy trình tạm dừng/thôi học gồm 04 bước như sau:

Bước 1: SV nộp yêu cầu trực tuyến (mẫu theo Biểu mẫu 1, 2) cho email phụ trách học vụ của Khoa (danh sách email/tài khoản phần mềm Student theo Phụ lục 1).
Lưu ý: Các đơn vị chỉ xử lý khi SV gửi yêu cầu bằng email do trường cấp để xác thực chính xác SV có nguyện vọng được xử lý học vụ.