Tác giả :
KHÁI QUÁT NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Chương trình Tiếng Anh Thương Mại đào tạo ra những cử nhân có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, và phẩm chất đạo đức tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động thương mại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo trang bị cho người học những kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và hệ thống kiến thức về ngành Tiếng Anh Thương Mại. Từ đó, người học có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh và khối lượng kiến thức nhất định về thương mại để có thể đảm nhận tốt các vị trí bán hàng, giao dịch viên, nhân sự, truyền thông, đối ngoại, thư ký, trợ lý, phiên dịch, và quản lý các cấp trong các công ty, tổ chức về thương mại, ngân hàng, xuất nhập khẩu của Việt Nam và quốc tế.

Với lợi thế về trình độ tiếng Anh, nếu được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm, các cử nhân tiếng Anh thương mại cũng có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo khác nhau. Đặc biệt, người học được phát huy các năng lực cá nhân để có thể tự học hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.


CHƯƠNG TRÌNH 132 TÍN CHỈ 
(Áp dụng từ Năm học 2018-2019)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI MÔN HỌC THEO HỌC KỲ

Các môn không xếp vào kế hoạch giảng dạy, Phòng Đào tạo sẽ mở lớp trong các học kỳ để sinh viên tự lên kế hoạch học tập.

1. 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (5 tín chỉ)
2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ)
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
4. Giáo dục thể chất 2 (1 tín chỉ)
5. Giáo dục thể chất 3 (3 tín chỉ)

............................................................................
HỌC KỲ 1 (22 tín chỉ)
............................................................................

1. Pháp luật đại cương (2 tín chỉ)
2. Nhật Ngữ 1 (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật nhằm giới thiệu một ngoại ngữ mới với tư cách là ngoại ngữ 2. Bên cạnh đó, môn học này còn hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật sơ cấp trong giao tiếp của sinh viên giúp các em trang bị thêm kỹ năng tiếp cận với một ngoại ngữ mới. Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể sử dụng được tiếng Nhật sơ cấp trong các tình huống giao tiếp đơn giản như: giới thiệu về bản thân, hỏi đường, thời gian.


3. Tin học văn phòng nâng cao (3 tín chỉ)
4. Pre-intermediate Listening and Speaking (4 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ tiền trung cấp (A2). Môn học này cung cấp cho sinh viên từ vựng, ngữ pháp, kiểu mẫu phát âm và kiến thức nền tảng về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và công việc thường ngày. Môn học này còn chú trọng phát triển kỹ năng nghe, cụ thể là xác định được ý chính và chi tiết trong các bài nói ngắn, các đoạn hội thoại và xây dựng khả năng giao tiếp tự tin, giải thích vấn đề, trình bày ý kiến và tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm. Bên cạnh đó, thông qua môn học này, sinh viên không những phát triển kỹ năng nghe nói mà còn hình thành kỹ năng tự học, lập luận, tư duy có hệ thống và sáng tạo, làm tiền đề cho việc phát triển năng lực tư duy, giao tiếp cần thiết trong tương lai.


5. Intermediate reading (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh năm thứ nhất đạt được năng lực đọc ở trình độ trung cấp (B1). Môn học hỗ trợ kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh (trang bị từ vựng mới cho người đọc trước khi vào bài đọc chính và cũng cố thêm từ vựng cho người đọc sau khi kết thúc tất cả quá trình đọc). Ngoài ra, các hình thức bài tập đa dạng giúp tăng cường kỹ năng đọc lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, và kỹ năng đọc hiểu nhanh thông qua việc xác định “key words – những từ thể hiện chủ đề chính của bài đọc”. Sau khóa học, sinh viên có khả năng vận dụng biểu đồ để giúp đọc hiểu bài đọc dễ dàng. Môn học cũng giúp sinh viên phát triển tư duy logic, sáng tạo và khả năng suy luận.


6. Basic Writing (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh luyên viết các loại câu tiếng Anh căn bản và các thể loại đoạn văn khác nhau. Cụ thể, mỗi đơn vị bài học sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng diễn đạt ý tưởng hiệu quả và phù hợp với chủ đề, thể loại, và đối tượng người đọc. Bên cạnh đó, các vấn đề ngữ pháp sinh viên thường gặp phải khi viết câu, cách kết hợp từ vựng và sử dụng dấu câu để viết câu một cách hiệu quả cũng được lồng ghép vào các đơn vị bài học. Ngoài ra, môn học này còn cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để giúp sinh viên viết một đoạn văn mang tính học thuật với ba thành phần bao gồm câu chủ đề, các câu triển khai ý và câu kết luận. Sau đó, sinh viên tìm hiểu và thực hành viết các loại đoạn văn khác nhau về các chủ đề gần gũi với cuộc sống hiện tại. Thông qua các hoạt động viết và nhận xét cá nhân hoặc theo nhóm, sinh viên được củng cố và hoàn thiện về từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng viết câu và viết đoạn văn. Bên cạnh đó, các hoạt động trên lớp, bài tập cá nhân và làm nhóm ở nhà, sinh viên đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập và làm việc nhóm.


7. Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giới thiệu cho người học ngành Ngôn Ngữ Anh các mục tiêu học tập, các chuẩn cần đạt và định hướng nghề nghiệp. Thông qua môn học, người học được cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực biên-phiên dịch và thương mại một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết với các tình huống thực tế. Ngoài ra, người học cũng được giới thiệu các phương pháp và kỹ năng học nói chung và phương pháp học Anh văn nói riêng ở bậc đại học để có được kiến thức tổng quát, các kỹ năng chuyên môn cần thiết, cũng như thái độ về nghề nghiệp tương lai.


8. Giáo dục thể chất 1 (1 tín chỉ)

............................................................................
HỌC KỲ
2 (16 tín chỉ)
............................................................................

1. Nhật Ngữ 2 (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ tiếng Nhật của sinh viên đã hoàn thành môn học Nhật ngữ 1. Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng mở rộng cách giao tiếp cơ bản thông qua việc sử dụng các động từ, tính từ...


2. Intermediate Listening and Speaking (4 tín chỉ)

Môn học này nhằm giúp sinh viên đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ trung cấp (B1). Cụ thể, sinh viên có thể nắm bắt được các chiến lược nghe - nói (nghe lấy ý chính và chi tiết) và có khả năng nghe hiểu được về các chủ đề quen thuộc thường gặp nơi làm việc, trường học, trò tiêu khiển, sở thích cá nhân, miêu tả kinh nghiệm, ước mơ, sau đó thảo luận, đưa ra lí do và giải thích ý kiến về những vấn đề liên quan tới bài nghe. Ngoài ra, sinh viên cũng mở rộng kiến thức nền và vốn từ vựng thông qua các chủ đề được học. Đồng thời, những kỹ năng được rèn luyện trong quá trình học như suy luận, tổng hợp, thuyết trình, làm việc nhóm, chiến lược làm bài thi giúp người học phát triển tư duy cũng như kỹ năng học ngoại ngữ.


3. Academic Writing (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm rèn luyện và củng cố kỹ năng viết luận tiếng Anh của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức của khóa học viết tiếng Anh căn bản. Thông qua việc phân tích bố cục của một đoạn văn, khóa học tạo cầu nối, giúp sinh viên thấy được sự tương quan giữa viết một đoạn văn và viết một bài luận. Từ đó, sinh viên học cách phát triển một đoạn văn thành một bài luận chặt chẽ đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức và kỹ năng để thành công trong việc thực hành viết bốn loại bài luận trên các thể loại: miêu tả, so sánh và đối chiếu, nguyên nhân và kết quả, phân loại. Bên cạnh đó, sinh viên được tạo cơ hội để phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt dộng thảo luận cho ý kiến và chia sẽ những trải nghiệm của bản thân. Đồng thời, các hoạt động viết cá nhân và nhóm cũng giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.


4. Tâm lý học kinh doanh (3 tín chỉ)

Môn Tâm lý học kinh doanh sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản để hiểu tâm lý con người – đối tượng quản lý của nhà quản trị, và tâm lý khách hàng. Môn học giới thiệu toàn bộ đời sống tâm lý của cá nhân bao gồm: các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý và thuộc tính tâm lý với những đặc điểm, quy luật và cơ chế của nó, giúp cho sinh viên ứng dụng vào việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản phục vụ cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh; quản trị nhân sự; quản trị tài chính; Marketing; đào tạo nhân viên tốt cho doanh nghiệp…


5. Quản lý nhà nước (3 tín chỉ)

..............................................................................
HỌC KỲ 3 (13 tín chỉ)
............................................................................

1. Nhật ngữ 3 (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ của sinh viên đã hoàn thành môn học Nhật ngữ 2. Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên có khả năng giao tiếp hầu hết các tình huống sinh hoạt hằng ngày.


2. Lịch sử Văn minh Thế giới (3 tín chỉ)

Môn học này giới thiệu sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua việc trình bày các nền văn minh tiêu biểu như : (1) văn minh Ai Cập; (2) văn minh Lưỡng Hà; (3) văn minh Trung Hoa; (4) văn minh Ấn Độ; (5) văn minh Ả rập; (6) văn minh Đông Nam Á; (7) văn minh Hy Lạp - La Mã; (8) văn minh Tây Âu trung đại; (9) văn minh công nghiệp; (10) văn minh thế kỷ XX... Trong mỗi nền văn minh, người học sẽ được giới thiệu về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội - văn hóa tới sự hình thành và phát triển của các nền văn minh; những nét chủ yếu của tiến trình văn minh và những đóng góp tiêu biểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, tôn giáo, v.v.


3. English for Business Communication (Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại) (3 tín chỉ)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, thuật ngữ, các cấu trúc tiếng Anh, kỹ thuật và các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp thương mại; giúp người học có thể: trao đổi thông tin trong môi trường thương mại; sử dụng ngôn ngữ phù hợp và tham gia vào các sự kiện, cuộc họp trong môi trường thương mại đạt hiệu quả cao; trình bày, thuyết trình trong các phiên họp hoặc hội nghị. Khóa học cũng giúp người học có cơ hội phát triển kỹ năng trình bày bằng tiếng Anh và dùng các thuật ngữ trong thương mại thông qua các hoạt động trên lớp.


4. Upper-intermediate Listening and Speaking (4 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ cận trên trung cấp (B1+). Cụ thể, sinh viên có thể nghe hiểu các bài phát thanh và các bài giảng ngắn, đồng thời ghi chú khi nghe, sau đó thảo luận hoặc tranh luận về các vấn đề được đề cập trong bài nghe. Thông qua các hoạt động dựa trên nhiệm vụ và phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm, sinh viên đồng thời phát triển các kỹ năng như suy luận, phân tích, tổng hợp, giải quyết tình huống, cá nhân hóa, phân biệt ngôn ngữ, làm bài thi, làm việc nhóm, tư duy phê phán và kỹ năng học ngoại ngữ, giúp người học thành công trong môi trường đại học và trong cuộc sống sau này. Các chủ đề đa dạng giúp sinh viên hình thành thái độ có chọn lọc và mang tính xây dựng đối với các giá trị về học thuật lẫn kinh tế - xã hội.............................................................................
HỌC KỲ 4 (12 tín chỉ)
............................................................................

1. Advanced Listening and Speaking (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ trên trung cấp (B2+) đến nâng cao (C1). Cụ thể, sinh viên có thể nghe hiểu các bài giảng, bài nói và thảo luận có tranh luận về các chủ đề học thuật, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ít quen thuộc, đồng thời thông qua bài nghe phát triển tư duy phản biện để có thể suy luận, phân tích, tổng hợp, đánh giá, tranh luận và giải quyết tình huống. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức nâng cao về từ vựng, phát âm và ngôn ngữ chức năng để tăng độ chính xác và nhuần nhuyễn khi sử dụng tiếng Anh trong các buổi thảo luận nhóm, tranh luận, thuyết trình đưa thông tin, thuyết minh dự án, thuyết trình để thuyết phục, thương lượng hoặc giải quyết mâu thuẫn. Khóa học cũng cung cấp một số kỹ năng học cần thiết như cách làm việc nhóm, cách nghe hiểu các bài giảng dài, cách làm bài thi và nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của tư duy phản biện.


2. Semantics (Ngữ nghĩa học) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những kiến thức nền tảng về ngữ nghĩa học bao gồm nghĩa của từ vựng, nghĩa của câu. Nắm bắt những kiến thức này giúp sinh viên có khả năng hiểu sâu và phân tích nghĩa; Vận dụng vào quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ, vào chuyên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật cũng như vào quá trình giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.
Môn học này không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng thực hiện chuyên môn mà còn cung cấp cho sinh viên một hệ thống thuật ngữ, khái niệm và kỹ năng học tập, nghiên cứu ngữ nghĩa bằng tiếng Anh giúp sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ.


3. Morphology and Syntax (Hình thái học và Cú pháp học) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật kiến thức căn bản về hình thái học và cú pháp học trong hệ thống các môn ngôn ngữ học. Hình thái học giúp người học hiểu về cấu trúc từ và các các đơn vị ý nghĩa khác của từ trong khi Cú pháp học đề cập đến cấu trúc câu gồm cách thức từ tạo thành cụm từ, cụm từ tại thành mệnh đề và câu, cách thức mệnh đề kết hợp tạo thành câu phức. Do vậy, sự kết hợp của Hình thái học và Cú pháp học đã tạo nên ngữ pháp của một ngôn ngữ. Sau khi hoàn thành môn học, người học sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để miêu tả và phân tích một ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Anh, và tạo tiền đề cho các môn học kỹ năng Biên – Phiên dịch trong các học kỳ sau.


4. Phonetics and Phonology (Ngữ âm học và Âm vị học) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh, hệ thống phiên âm quốc tế IPA; giúp sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa cách viết, ngữ âm và âm vị của tiếng Anh và tiếng Mỹ. Đồng thời, môn học cung cấp cho người học kiến thức và bài tập về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu. Kết thúc môn học người học có khả năng phát âm đúng các âm, từ, các câu, các mẫu hội thoại ngắn và sử dụng ngữ điệu theo chuẩn của người Anh.


5. English for International Business Contracts (Tiếng Anh trong Hợp đồng Thương mại quốc tế) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến Hợp đồng thương mại quốc tế như: các loại hợp đồng trong thương mại quốc tế, điều khoản, luật định có liên quan, v.v. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng với kỹ năng dịch được củng cố và phát triển nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học trong môi trường kinh doanh thương mại. Qua đó, sinh viên không những nắm vững kiến thức về tiếng Anh thương mại, phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường kinh doanh mà còn hiểu biết về chuyên ngành thương mại quốc tế để đọc sách, nghiên cứu và phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai.............................................................................
HỌC KỲ 5 (18 tín chỉ)
............................................................................

1. English for Business Negotiations and Persuasion (Tiếng Anh Trong Đàm Phán Và Thuyết Phục Trong Kinh Doanh) (3 tín chỉ)

Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho người học nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng để thực hiện thành công quá trình đàm phán và thương lượng trong bối cảnh kinh doanh. Về mặt ngôn ngữ, học phần giúp người học nắm vững và sử dụng thành thạo các thuật ngữ, cụm từ, cấu trúc và ngôn ngữ, cử chỉ thường được sử dụng trong các cuộc đàm phán như: tìm hiểu và trao đổi thông tin, yêu cầu, xác minh, đề xuất, đồng ý, phản biện, thuyết phục, v.v. Về mặt kỹ năng, thông qua các hoạt động mô phỏng thực tế, thảo luận nhóm, sáng tạo, v.v. người học phát triển được kỹ năng giao tiếp và phân tích tình huống để tìm ra phương hướng thích hợp nhằm đạt được thành công trong đàm phán và thuyết phục.


2. English for Finance (Tiếng Anh Chuyên Ngành Tài Chính) (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho người học các khái niệm, thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến chủ đề tài chính ngân hàng, tài chính kế toán, và tài chính thương mại. Học phần này cũng giúp người học phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết trong môi trường kinh tế và tài chính.


3. British Studies (Nghiên cứu văn hóa Anh) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về văn hóa và khái quát văn học của quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới, Vương quốc Anh. Về khía cạnh văn hóa, người học sẽ được giới thiệu khái quát về những yếu tố tác động lên quá trình hình thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa như: địa lý, lịch sử và chính trị. Qua hoạt động phân tích các yếu tố này, sinh viên sẽ đưa ra những nhận định mang tính phản biện về các đặc trưng văn hóa Anh và nhờ đó có thể hiểu rõ và giải thích được các hiện tượng văn hóa tại các quốc gia có giao lưu và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này. Về khía cạnh văn học, người học sẽ được giới thiệu khái quát về các tác phẩm và tác giả văn học nổi bật cùng bối cảnh lịch sử của tác phẩm. Dựa trên kiến thức về văn hóa và văn học, người học sẽ được thực hành dịch một số đoạn ngắn trong các tác phẩm để có thể hiểu được ngôn ngữ đặc trưng của văn học và có kỹ năng biên dịch các tác phẩm văn học.


4. American Studies (Nghiên cứu văn hóa Mỹ) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về văn hóa và khái quát văn học của quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Về khía cạnh văn hóa, người học sẽ được giới thiệu khái quát về những yếu tố tác động lên quá trình hình thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa như: địa lý, lịch sử và chính trị. Qua hoạt động phân tích các yếu tố này, sinh viên sẽ đưa ra những nhận định mang tính phản biện về các đặc trưng văn hóa Mỹ và nhờ đó có thể hiểu rõ và giải thích được các hiện tượng văn hóa tại các quốc gia có giao lưu và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này. Về khía cạnh văn học, người học sẽ được giới thiệu khái quát về các tác phẩm và tác giả văn học nổi bật cùng bối cảnh lịch sử của tác phẩm. Dựa trên kiến thức về văn hóa và văn học, người học sẽ được thực hành dịch một số đoạn ngắn trong các tác phẩm để có thể hiểu được ngôn ngữ đặc trưng của văn học và có kỹ năng biên dịch các tác phẩm văn học.


5. ASEAN Studies (Đông Nam Á học) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sau khi hoàn thành môn học, người học sẽ có tầm nhìn tổng thể về các mặt kinh tế-lịch sử-văn hóa-chính trị của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.


6. Principles of Economics (Nguyên Lý Kinh Tế) (3 tín chỉ)

Khóa học này cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về kinh tế; cả kinh tế học vi mô - phân tích các lựa chọn để đưa ra quyết định cá nhân (hộ gia đình và doanh nghiệp) - và kinh tế học vĩ mô - phân tích toàn bộ nền kinh tế. Trong học phần này, người học sẽ xem xét, so sánh chi phí và lợi ích trong các mô hình thị trường và chuỗi cung cầu để đưa ra lựa chọn hoặc giao dịch. Người học cũng tìm hiểu về cơ cấu sản xuất, thị trường ở cấp độ doanh nghiệp và các vấn đề kinh tế vĩ mô liên quan đến sự tương tác của thị trường hàng hóa và dịch vụ, lao động và tiền tệ.


7. Principles of Accounting (Nguyên lý kế toán) (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản của kế toán như đối tượng kế toán; vai trò và chức năng của kế toán; các phương pháp kế toán như phương pháp chứng từ, kiểm kê, tài khoản, ghi sổ, tính giá, tổng hợp và cân đối kế toán; tổ chức công tác kế toán, các hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài chính. Từ đó, người học có thể hệ thống thành các kỹ năng như thực hiện quy trình kế toán hoàn chỉnh: phân tích và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế, thực hiện bút toán điều chỉnh, thực hiện khóa sổ các tài khoản kế toán, lập bảng cân đối số phát sinh và lập báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán). Người học được khuyến khích vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn như phân tích tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp có công bố Báo cáo tài chính trên các phương tiện thông tin qua từng năm.


8. Principles of Marketing (Nguyên Lý Marketing) (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho người học những nguyên lý cơ bản trong marketing; ảnh hưởng của marketing trong doanh nghiệp, môi trường marketing vĩ mô và vi mô, và xu hướng của marketing trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Người học cũng được giới thiệu những kiến thức cơ bản trong việc khảo sát để thu thập thông tin về thị trường, phân tích hành vi của khách hàng, thực hiện hoạt động phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, định vị hàng hóa trên thị trường và vận dụng công nghệ trong marketing.............................................................................
HỌC KỲ 6 (18 tín chỉ)
............................................................................

1. Administrative Document Translation (Dịch thuật văn bản hành chính) (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những kiến thức cơ bản và thuật ngữ sử dụng trong các văn bản, giấy tờ hành chính tại Việt Nam và quốc tế như: Dịch thuật thư từ – email; hợp đồng; hồ sơ du học; bảng điểm, học bạ; bằng tốt nghiệp; đơn xin việc, CV; sơ yếu lý lịch; giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân; thông tư, quyết định, quy định; chứng chỉ – bằng cấp. Từ đó, người học sẽ được trang bị kỹ thuật dịch nhằm đảm bảo tính chính xác, tính logic, dễ hiểu và tính chuyên môn trong từng câu chữ của văn bản hành chính.


2. Consecutive Interpretation (Dịch nối tiếp) (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật kiến thức liên quan đến về các loại hình dịch đuổi. Thông qua môn học này, sinh viên được thực hành một số kỹ năng cơ bản như ghi chép và ghi nhớ... Sinh viên thực hành sử dụng kỹ năng dịch này thông qua việc dịch các bản tin ngắn liên quan chủ đề môi trường, xã hội và kinh tế.


3. English for Business Correspondence (Tiếng Anh Thư Tín Thương Mại) (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức, vốn từ vựng chuyên ngành thương mại, văn phong, cấu trúc của một bức thư thương mại, cấu trúc ngữ pháp và thuật ngữ liên quan đến thư từ giao dịch trong lĩnh vực thương mại như: e-mail, thư hỏi hàng và trả lời, thư báo giá, thư chào hàng, thư đặt hàng và thư liên quan đến việc thực hiện đơn đặt hàng, thư khiếu nại… Học phần này cũng giúp sinh viên hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua các loại thư tín trong lĩnh vực thương mại.


4. Entrepreneurship (Khởi nghiệp kinh doanh) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới. Trong học phần này, người học không chỉ được cung cấp những kiến thức về tiền tệ và kinh doanh, mà còn được trau dồi các kỹ năng như thương thảo, kê khai các nguồn vốn đầu tư, phân tích giá cả, lợi nhuận và quản lý chi phí, thu nhập. Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng này để bắt đầu khởi nghiệp hoặc thực hiện công việc trong lĩnh vực kinh doanh tốt hơn.


5. Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực) (3 tín chỉ)

Học phần Quản trị nguồn nhân lực được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, nghệ thuật quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. Sử dụng kiến thức ở nhiều lĩnh vực như tâm lý, sinh lý, xã hội, triết học, đạo đức học và cả dân tộc học, môn học được xây dựng một cách có hệ thống về quản trị nguồn nhân lực, từ khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động, tương ứng với ba giai đoạn: Hình thành nguồn nhân lực; Duy trì nguồn nhân lực; và Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.


6. Research Methodology (Phương pháp nghiên cứu khoa học) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật kiến thức nền tảng về việc thực hiện nghiên cứu khoa học và viết báo cáo. Khóa học cũng giới thiệu nhiều hình thức khác nhau của các ấn bản NCKH và quy trình chi tiết khi thực hiện một nghiên cứu. Sinh viên được học cách xác định mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế công cụ nghiên cứu, thu thập dữ liệu, nhận diện kết quả và đưa ra kết luận. Môn học cũng giúp cho sinh viên luyện tập kĩ năng viết đề cương nghiên cứu, trình bày kết quả phân tích dữ liệu, áp dụng các quy chuẩn và nâng cao đạo đức nghiên cứu cũng như giúp trang bị các kĩ năng cần thiết cho con đường nghiên cứu học thuật. Môn học giúp sinh viên cải thiện khả năng nghiên cứu độc lập để nâng cao chất lượng học và động lực làm nghiên cứu.............................................................................
HỌC KỲ 7 (9 tín chỉ)
............................................................................

1. Professional Experience (Thực tập nhận thức) (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến kiến thức về marketing trong các hội hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó người học còn có cơ hội phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực Marketing như các hoạt động thu thập thông tin về thị trường, hiểu được hành vi của khách hàng, thực hiện được hoạt động phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và cách triển khai bộ công cụ marketing để phục vụ nhu cầu của khách hàng.


2. Internship (Thực tập tốt nghiệp) (6 tín chỉ)

Thực tập tốt nghiệp (TTTN) nhằm mục đích tạo điều kiện giúp người học hội nhập vào môi trường thực tế của tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Từ đó sinh viên áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường làm việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp nhằm phát triển các năng lực làm việc, gia tăng kinh nghiệm làm việc, tạo dựng và mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp. Qua đợt thực tập, sinh viên sẽ tự tin, sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay khi tốt nghiệp, đồng thời nâng cao khả năng hội nhập môi trường công việc khi đi làm; tăng cơ hội được tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp lâu dài.............................................................................
HỌC KỲ 8 (15 tín chỉ)
............................................................................

1. International Logistics (Logistics Quốc Tế) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng quốc tế. Khóa học giúp sinh viên hiểu được các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ vận tải quốc tế, quy cách đóng gói hàng hóa vận tải quốc tế, bảo hiểm trong ngoại thương, thủ tục hải quan và an ninh logistics quốc tế. Bên cạnh đó, môn học cũng nhấn mạnh vai trò của logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng nhằm tạo nên lợi thế cạnh tranh trong hoạt động thương mại quốc tế.


2. Investment Analysis (Phân tích đầu tư) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phân tích và đầu tư cũng như các quy trình để đánh giá các hoạt động đầu tư trong nước và quốc tế. Từ đó, người học có khả năng đưa ra dự báo cho các thay đổi mới trên lĩnh vực đầu tư. Ngoài ra, thông qua các hoạt động trong học phần, người học có cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thực hành thiết lập, và phân tích hiệu quả của hoạt động đầu tư và tư vấn đầu tư.


3. Intercultural Communication in Business (Giao tiếp liên văn hóa trong thương mại) (3 tín chỉ - Tự chọn)

Môn học này trình bày khái quát về lý thuyết giao tiếp liên văn hóa và các nguyên tắc thực hành trong kinh doanh quốc tế. Bằng quan điểm tích hợp, các bài giảng của môn học này sẽ đề cập đến một số chủ đề như giá trị văn hóa và khuôn mẫu tư duy, thể diện và giá trị của nó cũng như các mối quan hệ; tác động của văn hóa đối với giao tiếp ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ, thương lượng liên văn hóa trong kinh doanh, thương lượng liên văn hóa bằng văn bản, nghi thức và trình tự liên văn hóa trong kinh doanh, đạo đức liên văn hóa, năng lực liên văn hóa trong kinh doanh.


4. Electronic Commerce (Thương mại điện tử) (3 tín chỉ)

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản giúp người học xác định, xem xét các quyết định quan trọng khi chuyển sang loại hình kinh doanh điện tử, và cân nhắc các quy trình, khía cạnh để có thể đưa ra quyết định. Khóa học này nhằm trang bị cho người quản lý hiện tại và tương lai một số kiến thức và kỹ năng thực tế để giúp họ chuyển đổi loại hình kinh doanh của công ty hoặc cơ quan sang hướng thương mại điện tử. Nó hướng dẫn cho người học rằng làm thế nào tất cả các loại hình công ty có thể phát triển thông qua kinh doanh điện tử. Do phạm vi rộng của kinh doanh điện tử, khóa học này sẽ áp dụng một phương pháp tiếp cận tích hợp dựa trên các phương pháp và mô hình mới và hiện có từ nhiều ngành bao gồm hệ thống thông tin, chiến lược, tiếp thị, quản lý quá trình lưu thông hang hóa, quá trình vận hành và quản lý nhân sự.Chọn 1 trong 3 hình thức: (9 tín chỉ)
Lựa chọn 1
1. Khóa luận (9 tín chỉ)

Sinh viên năm cuối đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp có thể đăng ký thực hiện một đề tài thuộc ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại dưới sự hướng dẫn của một giảng viên có kinh nghiệm được sự đồng ý của khoa. Sinh viên phải tuân thủ các yêu cầu và quy trình thực hiện một khóa luận tốt nghiệp, từ việc chọn đề tài, thiết kế đề cương, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như trình bày và bảo vệ đề tài trước hội đồng. Qua học phần này, sinh viên sẽ rèn luyện được kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng tìm kiếm, thu thập và chọn lọc tài liệu cũng như kỹ năng phân tích, tổng hợp và tư duy phê phán.


Lựa chọn 2
1. Project (Đồ án môn học) (6 tín chỉ)

Đồ án chuyên ngành tiếng Anh Thương mại yêu cầu các nhóm sinh viên (mỗi nhóm từ 3-5 sinh viên) tự học, tự nghiên cứu để thực hiện một đề tài ứng dụng những kiến thức đã học liên quan đến các lĩnh vực thương mại như khởi nghiệp kinh doanh, quản trị nhân lực, logistics quốc tế và các lĩnh vực liên quan khác. Sinh viên được lựa chọn để nghiên cứu một đề tài cụ thể do giảng viên gợi ý hoặc do sinh viên tự chọn, nhưng phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn. Ngoài ra môn học này giúp sinh viên biết cách tổng hợp tài liệu, biết cách trình bày báo cáo đồ án và hình thành kỹ năng báo cáo đồ án trước hội đồng chấm đồ án môn học.


2. Marketing Research (Nghiên cứu Marketing) (3 tín chỉ)

Học phần này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu thị trường như tiến trình nghiên cứu marketing,cách thức xác định vấn đề cần nghiên cứu,phương pháp nghiên cứu, thiết kế câu hỏi, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, giải thích kết quả.Thông qua khóa học người còn có cơ hội phát triển kỹ năng viết và trình bày báo cáo.


Lựa chọn 3
1. Pragmatics (3 tín chỉ)

Môn học Ngữ dụng học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa trong giao tiếp tiếng Anh, nghĩa của câu và phát ngôn như hàm ngôn, tiền giả định để có thể vận dụng trong giao tiếp tiếng Anh, có thể hiểu được ý định giao tiếp của người nói trong ngữ cảnh nhất định của hội thoại Anh-Việt.


2. Marketing Research (Nghiên cứu Marketing) (3 tín chỉ)

Học phần này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu thị trường như tiến trình nghiên cứu marketing,cách thức xác định vấn đề cần nghiên cứu,phương pháp nghiên cứu, thiết kế câu hỏi, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, giải thích kết quả.Thông qua khóa học người còn có cơ hội phát triển kỹ năng viết và trình bày báo cáo.


3. Banking Operations (Hoạt động kinh doanh Ngân hàng) (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm, những ứng dụng thực tiễn của các dịch vụ ngân hàng trong đời sống hàng ngày và trong xu thế phát triển kinh tế. Ngoài ra, học phần này cũng trang bị cho người học những kiến thức cần thiết để hiểu được bối cảnh hoạt động chung của ngân hàng. Thông qua học phần này, người học sẽ có thể đánh giá đúng ngôn ngữ chuyên ngành thay thế và thực tiễn của ngành tài chính ngân hàng, cùng với khả năng áp dụng chúng một cách phù hợp và hiệu quả.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,202

Tổng truy cập:482,099


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)