Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
TỔ TIẾNG ANH ĐẠI CƯƠNG VÀ CHUYÊN NGÀNH


Th.S. Lê Thị Thanh Hà
Trưởng Bộ môn
Giảng viên 


Email: haltt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Sử Thị Ái Mỹ
Phó Bộ môn
Giảng viên 


Email: mysta@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Nguyễn Thị Hồng Mỹ
Giảng viên 


Email: mynth@hcmute.edu.vn
   

NCS. Đặng Thị Vân Anh
Giảng viên 

Email: vananhdang@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Đặng Bá Ngoạn
Giảng viên 

Email: ngoandb@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Phan Vũ Bình Minh
Giảng viên 


Email: minhpvb@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Lê Quốc Kiệt
Giảng viên 

Email: kietlq@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Phạm Văn Khanh
Giảng viên 

Email: khanhpv@hcmute.edu.vn
   

Th.S Nguyễn Ngọc Thảo                
Giảng viên 

Email: thaonn@hcmute.edu.vn        
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,168

Tổng truy cập:482,065


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)