Tác giả :

BCH công đoàn Khoa Ngoại Ngữ bao gồm năm thành viên:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

EMAIL

1

Mai Võ Trúc Phương

Chủ tịch

 

phuongmvt@hcmute.edu.vn

 

2

Trần Thị Thanh Kiều

Phó chủ tịch

 

kieuttt@hcmute.edu.vn

 

3

Lê Quốc Kiệt

Phó chủ tịch

 

kietlq@hcmute.edu.vn

 

4

Nguyễn Ngọc Thảo

Tổ trưởng nữ công

 

thaonn@hcmute.edu.vn

 

5

Trần Thị Như Trang

Ủy viên

 

trangttn@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,193

Tổng truy cập:482,090


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)