Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY


Th.S. Đinh Thị Thanh Hằng
Trưởng Bộ môn

Email: hangdtt@hcmute.edu.vn
   

TS. Đặng Tấn Tín
Trưởng Khoa

Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Huỳnh Trọng Luân
Phó Trưởng Khoa

Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
   
TS. Nguyễn Đình Thu
Giảng viên chính


Email: ndthu@hcmute.edu.vn
   

NCS. Nguyễn Vũ Thủy Tiên
Giảng viên 

Email: tiennvt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Phạm Thị Hằng
Giảng viên tiếng Việt và Văn hóa VN


Email: hangpt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Trần Thị Như Trang
Giảng viên 

Email: trangttn@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Nguyễn Thị Thanh Thùy
Giảng viên tiếng Nhật

Email: thuyntt@hcmute.edu.vn
   
  NCS. Hoàng Ngọc Trang
Giảng viên

Email: tranghn@hcmute.edu.vn
   

CN. Trần Thị Phương Ly
Giảng viên 


Email: lyttp@hcmute.edu.vn
   
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,177

Tổng truy cập:482,074


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)