Tác giả :

BAN CHỦ NHIỆM KHOA VÀ THƯ KÝ KHOA

  Trưởng Khoa

TS. Đặng Tấn Tín

Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 8 3722 1223 (8251)
Di động: + 84 909 222 504
   

Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Đào tạo

Th.S Lê Phương Anh

Email: anhlp@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 8 3722 1223 (8252)

   

Thư ký

CN. Nguyễn Thị Lam

Email: lamnt@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 8 3722 1223 (8250)


Các thành viên Ban Chủ nhiệm Khoa trước đây:
2007-2015: TS. Nguyễn Đình Thu, Trưởng Khoa
2013-2015: Th.S. Trình Thị Giang Thanh, Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Đào tạo
2011-2013: Th.S. Đặng Thị Vân Anh, Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Nghiên cứu Khoa học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,194

Tổng truy cập:482,091


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)