Tác giả :


LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Bộ môn Ngoại Ngữ, thuộc khoa Khoa học Cơ bản. Bộ môn Ngoại Ngữ có nhiệm vụ đào tạo tiếng Anh tổng quát cho các sinh viên toàn trường và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển - hội nhập của Nhà trường. 

Năm 2006, trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, tiếng Anh ngày càng có vai trò quan trọng trong môi trường làm việc đa ngôn ngữ và đa văn hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của Nhà trường, Bộ môn Ngoại Ngữ được giao thêm nhiệm vụ mới: đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Anh kỹ thuật. Năm học 2006-2007, Bộ môn Ngoại Ngữ - Khoa Khoa học Cơ bản đã tuyển sinh ngành Tiếng Anh kỹ thuật khóa đầu tiên, đào tạo hơn 90 sinh viên từ các tỉnh thành trong cả nước. 

Năm 2007, Bộ môn Ngoại Ngữ được tách ra và hoạt động độc lập với Khoa Khoa học Cơ bản. Trên cơ sở đó, ngày 4 tháng 8 năm 2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã ký quyết định số 442/QĐ-ĐHSPKT-TCCB chính thức thành lập Khoa Ngoại Ngữ trên cơ sở Bộ môn Ngoại Ngữ. 

Từ năm 2007, cùng với sự lớn mạnh của Trường, Khoa Ngoại ngữ cũng không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu về giảng dạy ngoại ngữ trong nhà Trường cũng như yêu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ; đồng thời ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình đối với Nhà trường.

TẦM NHÌN

Khoa Ngoại ngữ của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM trở thành một trong những cơ sở có uy tín trong lĩnh vực đào tạo cử nhân tiếng Anh và giáo viên tiếng Anh Kỹ thuật ở phía Nam.


SỨ MẠNG

Sứ mạng của Khoa Ngoại ngữ là đào tạo ra đội ngũ giáo viên chuyên ngành Anh văn Kỹ thuật có năng lực ngôn ngữ và kỹ năng giảng dạy ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; và cử nhân Anh văn có chuyên môn và khả năng thích ứng cao đối với yêu cầu của thị trường lao động, qua đó góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Do vậy, Khoa Ngoại ngữ của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cam kết:

Đối với xã hội: Trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín, mang đến cho người học cơ hội tốt nhất để phát huy tiềm năng của mình, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, và hình thành thái độ nghề nghiệp.

Đối với nhà trường: Trở thành một khoa quan trọng (chiếm một tỷ trọng vừa phải trong quy mô đào tạo và đóng góp tài chính) của nhà trường, từng bước xây dựng và nâng tầm thương hiệu của khoa nhằm tương xứng với vị thế của trường.

 

CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

Các giá trị cơ bản của Khoa Ngoại ngữ thể hiện ở các mặt sau:

  • Gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.
  • Nâng đỡ tài năng và tính sáng tạo.
  • Tôn trọng lợi ích của người học và của cộng đồng.
  • Xây dựng xã hội học tập.
  • Đề cao chất lượng, hiệu quả và sự tín nhiệm của xã hội.
  • Hội nhập, hợp tác và chia sẻ.


SLOGAN
GIỎI NGOẠI NGỮ ĐỂ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN!


 CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Phòng học

Khoa Ngoại ngữ được trang bị 3 phòng học chuyên đề, với hệ thống bàn ghế rời, dễ dàng di chuyển, thuận tiện cho việc làm việc theo nhóm và tổ chức lớp học theo yêu cầu môn học. Ngoài ra, mỗi phòng học còn được trang bị một màn hình LCD 42’’ nhằm phục vụ cho việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy, tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao hiệu quả bài học và chất lượng giảng dạy.

2. Phòng lab

Nhằm nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên chuyên ngữ và hỗ trợ cho việc dạy-học tiếng Anh của giảng viên và sinh viên khoa Ngoại ngữ, đồng thời tăng thêm tính hấp dẫn của môn học qua các ứng dụng của Internet và CNTT, nhà trường đã đầu tư, trang bị cho khoa Ngoại ngữ một phòng lab multimedia với 32 chỗ ngồi. Năm 2012, khoa Ngoại ngữ được Đề án Quốc gia về Nâng cao Năng lực Ngôn ngữ và Chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh bậc Tiểu học (Đề án 2020) và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư trang bị mới một phòng lab multimedia 30 chỗ với mạng Internet và mạng LAN nhằm giúp cho giáo viên tiếng Anh tiểu học, đối tượng hưởng thụ dự án, có thêm điều kiện tự học và tự kiểm tra năng lực ngôn ngữ của mình theo các mục tiêu mà Đề án 2020 đã vạch ra. Phòng học multimedia này cũng giúp cho các đối tượng trên làm quen với các ứng dụng CNTT để có thể áp dụng vào lớp học tiếng Anh ở bậc Tiểu học. Sau khi dự án bồi dưỡng Giáo viên tiểu học kết thúc, phòng lab này tiếp tục được sử dụng trong việc giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Kỹ thuật của khoa, đáp ứng nhu cầu sử dụng CNTT trong việc dạy-học tại khoa Ngoại Ngữ.

3. Thư viện và Tủ sách khoa 

Thư viện trường: 

Với hàng ngàn đầu sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo cho sinh viên, thư viện trường là địa chỉ đáng tin cậy cho sinh viên mượn – trả - đọc sách và nghiên cứu. Sinh viên có thể mượn giáo trình tại thư viện vào đầu mỗi học kỳ và trả sách vào cuối mỗi học kỳ. Ngoài ra thư viện còn có những phòng đọc lớn dành cho sinh viên đến làm việc và nghiên cứu, cùng với hệ thống wifi chất lượng, khung giờ phục vụ mở rộng, thư viện trường sẽ là bạn đồng hành thân thiện và hữu ích cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường ĐH SPKT TPHCM. Website thư viện trường: http://lib.hcmute.edu.vn/ 
Tham khảo hơn hai ngàn đầu sách giáo trình và tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/0B83nXmWba4s7Nm9xZzVzTDl0b2M5b3FqVkwzNXBhcFhoMVpV/view?usp=sharing


Tủ sách khoa: 

Giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ cũng có thể tiếp cận hàng trăm đầu sách khác tại Tủ sách khoa Ngoại Ngữ, văn phòng bộ môn A1-402, tòa nhà trung tâm. Để liên hệ mượn – đọc – trả sách, giảng viên và sinh viên có thể liên hệ thư ký khoa tại văn phòng A1-401.

HOẠT ĐỘNG

1. Biên soạn chương trình và đề cương chi tiết

Trong những năm đầu phát triển, khoa Ngoại ngữ dành toàn bộ công sức của mình vào việc thiết kế và hoàn chỉnh khung chương trình và đề cương chi tiết của các môn học được phân công đảm nhiêm. Giảng viên trong khoa đã cố gắng, nỗ lực làm việc và hợp tác với nhau để hoàn thành 3 khung chương trình đào tạo và gần đây nhất là khung chương trình 150 tín chỉ theo định hướng CDIO theo yêu cầu của nhà trường, nhằm đáp ứng mục tiêu chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng và xã hội. Đến nay, khoa Ngoại Ngữ đã áp dụng chương trình mới 150 tín chỉ gần ba năm. Sau mỗi học kỳ, giảng viên trong khoa đều thảo luận nhằm đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình mới. Năm 2014, nhận thấy nhu cầu tăng cao của xã hội về chuyên ngành Biên-Phiên dịch, Khoa Ngoại Ngữ đã thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo cho ngành mới: ngành Ngôn Ngữ Anh (chuyên ngành Biên-Phiên dịch) và đang chờ phê duyệt của Bộ.  

 

2. Nghiên cứu khoa học
Ngoài ra, các giảng viên đều cố gắng phấn đấu bước đầu tiến hành các nghiên cứu khoa học cấp trường. Những nghiên cứu khoa học này phù hợp với năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên hiện nay, có tính ứng dụng cao với dụng ý từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giảng dạy các bộ môn mà khoa đang đảm nhiệm. Đến năm 2012, Khoa Ngoại Ngữ đã có 3 đề tài được nghiệm thu thành công. Năm 2013, có 2 đề tài cấp trường được nghiệm thu thành công, năm 2014, con số này đã tăng lên 4. Trong năm 2015 và 2016, Khoa Ngoại Ngữ đăng ký 1 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp trường, 1 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên trẻ và 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Hy vọng trong tương lai không xa, nghiên cứu khoa học sẽ song hành với việc giảng dạy trong phần lớn giảng viên của khoa Ngoại ngữ.

3. Hội thảo khoa học

Dù bộn bề với khối lượng giảng dạy lớn, hằng năm khoa Ngoại ngữ đều tổ chức một hội thảo khoa học (thường vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5) nhằm khuyến khích các giảng viên trong khoa chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tạo nền tảng cho các nghiên cứu khoa học về sau. Đặc biệt, trong năm học 2011-2012, Khoa Ngoại Ngữ tổ chức hai buổi hội thảo về chương trình 150 tín chỉ theo chuẩn CDIO nhằm xây dựng chương trình mới. Từ năm 2012, do quỹ thời gian dành cho việc biên soạn chương trình và đề cương chi tiết khá nhiều, Khoa Ngoại Ngữ không tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, và giao việc tổ chức hội thảo học thuật cho Chi đoàn Giáo viên Khoa Ngoại Ngữ. Từ năm 2012 đến nay, Chi đoàn giáo viên đã phối hợp với Đoàn Khoa Ngoại Ngữ tổ chức các Hội thảo học thuật về giảng dạy tiếng Anh (Teacher’s forum) dành cho Giảng viên, sinh viên trong khoa và các đối tượng khác có quan tâm đến chia sẻ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau như: Hội thảo Testing and Assessment, Hội thảo Students’s motivation, Hội thảo Inspiring students to develop their creativity, hội thảo phương pháp học IELTS, TOEIC, Hội thảo Giáo dục đại học Hoa kỳ, Hội thảo giảng dạy tiếng Anh trên Moodle vv…


4. Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động Đoàn – Hội
Bên cạnh các hoạt động đặc trưng của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, Đoàn Hội Khoa Ngoại Ngữ còn tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Ngoài các Hội thảo học thuật phối hợp với Chi đoàn GV khoa tổ chức, Đoàn khoa Ngoại Ngữ và Liên Chi Hội sinh viên khoa Ngoại Ngữ còn tổ chức các buổi thi thử TOEIC, thi thử IELTS mỗi năm hai lần nhằm đáp ứng nhu cầu về kiểm tra năng lực Ngôn Ngữ của sinh viên trong và ngoài khoa.  

Đầu mỗi năm học, Đoàn –Hội khoa Ngoại ngữ còn tổ chức buổi tiếp đón thân mật dành cho các Tân sinh viên, đặc biệt khoa còn tổ chức buổi dã ngoại cho các Tân sinh viên nhằm tạo không khí ấm cúng, cởi mở và giao lưu với các em trước một chặng đường mới, qua đó chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc trong môi trường đại học, đồng thời giải đáp thắc mắc về các quy chế - quy định trong Nhà trường.

Nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm, Đoàn – Hội Khoa Ngoại Ngữ cũng tổ chức các hoat động đón tiếp và tri ân Thầy Cô: văn nghệ, thi cắm hoa, thi trang trí hoa thủ công, vv… Cũng trong dịp này, Đội văn nghệ Sinh viên khoa Ngoại Ngữ hàng năm đều tham dự Hội diễn Văn nghệ sinh viên Trường ĐH SPKT TPHCM, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đạt nhiều giải thưởng cao. Đội văn nghệ Sinh viên khoa Ngoại Ngữ luôn được đánh giá là đơn vị đi đầu trong phong trào văn nghệ của trường.

Đặc biệt, trong dịp đón Giáng sinh và năm mới hàng năm, Đoàn - Hội khoa Ngoại Ngữ còn tổ chức đêm hội ca nhạc truyền thống bằng tiếng Anh với tên gọi: Galanight. Trong đêm hội này, giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ có cơ hội vừa thực hành giao tiếp tiếng Anh, vừa được thể hiện khả năng ca hát, nhảy múa, diễn kịch của mình. Cho đến nay, sau 9 kỳ hội diễn (từ năm 2006), Galanight đã trở thành thương hiệu và nét văn hóa đặc trưng của giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ mỗi dịp Giáng sinh về.

Trong xu thế hội nhập của Nhà trường, Đoàn-Hội Khoa Ngoại Ngữ còn phối hợp với Đoàn trường tổ chức Ngày hội SV SPKT với Ngoại Ngữ lần 1 (năm 2014) và lần 2 (năm 2015) nhằm tạo môi trường giao lưu tiếng Anh và khuyến khích sinh viên toàn trường nâng cao năng lực Ngoại Ngữ. Bên cạnh đó, hàng năm, Đoàn khoa Ngoại Ngữ còn phối hợp với CLB tiếng Anh giao tiếp ESC của Hội sinh viên trường tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho sinh viên trong và ngoài trường. Năm 2015, lần đầu tiên cuộc thi Olympic tiếng Anh được mở rộng và có một bảng riêng dành cho CBCC trường.

Ngoài ra, các Chi đoàn sinh viên thuộc Đoàn khoa Ngoại Ngữ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động công tác xã hội như thăm mái ấm, Nhà tình thương; quyên góp sách vở cho các em học sinh nghèo nhân các dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán vv…
Xem thêm trong mục Đoàn thể.
           
Hoạt động Công Đoàn
Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ được đánh giá là một trong những Công đoàn tiên tiến của trường. Giảng viên và cán bộ viên chức trong khoa luôn tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn trường tổ chức như Chủ nhật xanh, Hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Giải phóng miền nam 30/4 (các môn cờ vua, bóng đá, cầu long và chạy bộ), các cuộc thi cắm hoa, thi nấu ăn và trang trí bánh kem nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 và các hoạt động dã ngoại nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Hàng năm, công đoàn khoa Ngoại Ngữ cũng tổ chức dã ngoại hè hoặc tiệc Buffet hè cho giảng viên và cán bộ viên chức trong khoa sau một năm làm việc vất vả.

Đặc biệt khoa Ngoại Ngữ là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào văn nghệ của Công đoàn. Với lực lượng trẻ và nhiệt huyết, hàng năm, đội văn nghệ Công đoàn khoa Ngoại Ngữ đều đạt các giải cao trong các kỳ hội diễn văn nghệ của Công Đoàn trường như: giải khuyến khích toàn đoàn năm 2012, giải ba toàn đoàn các năm 2011, 2013, 2014. Năm 2015, tiết mục của công đoàn Khoa Ngoại Ngữ liên kết với công đoàn Khoa Điện-Điện tử đạt giải vàng trong hội diễn văn nghệ Công đoàn trường.
Xem thêm trong mục Đoàn thể.
           
CLB đội – nhóm
Ngoài việc học tập và bồi dưỡng chuyên môn, Khoa Ngoại Ngữ còn có nhiều CLB đội nhóm dành cho sinh viên tham gia bồi dưỡng kỹ năng mềm và phục vụ cộng đồng. 
Xem chi tiết trong mục Đoàn thể.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,201

Tổng truy cập:482,098


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)