Tác giả :
KHÁI QUÁT NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
CHƯƠNG TRÌNH BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH KỸ THUẬT
(TECHNICAL ENGLISH TRANSLATION AND INTERPRETATION)

Chương trình Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật đào tạo ra những cử nhân có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, và phẩm chất đạo đức tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động biên phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo trang bị cho người học những kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và hệ thống kiến thức về ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật. Từ đó, người học có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh và thuật ngữ để chuyển ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong các lĩnh vực kỹ thuật. Người hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng thu thập, phân tích và sàng lọc thông tin cũng như ứng dụng tri thức mới vào thực tiễn hoạt động biên phiên dịch.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật có khả năng đảm nhiệm những công việc liên quan đến biên phiên dịch tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, báo đài và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Họ cũng có thể làm các công việc liên quan khác như thư ký, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không hoặc giảng dạy tiếng Anh. Đặc biệt, họ được phát huy các năng lực cá nhân để có thể tự học hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.


CHƯƠNG TRÌNH 132 TÍN CHỈ 
(Áp dụng từ Năm học 2018-2019)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI MÔN HỌC THEO HỌC KỲ

Các môn không xếp vào kế hoạch giảng dạy, Phòng Đào tạo sẽ mở lớp trong các học kỳ để sinh viên tự lên kế hoạch học tập.

1. 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (5 tín chỉ)
2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ)
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
4. Giáo dục thể chất 2 (1 tín chỉ)
5. Giáo dục thể chất 3 (3 tín chỉ)

.......................................................................
HỌC KỲ 1 (22 tín chỉ)
.......................................................................

1. Pháp luật đại cương (2 tín chỉ)
2. Nhật Ngữ 1 (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật nhằm giới thiệu một ngoại ngữ mới với tư cách là ngoại ngữ 2. Bên cạnh đó, môn học này còn hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật sơ cấp trong giao tiếp của sinh viên giúp các em trang bị thêm kỹ năng tiếp cận với một ngoại ngữ mới. Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể sử dụng được tiếng Nhật sơ cấp trong các tình huống giao tiếp đơn giản như: giới thiệu về bản thân, hỏi đường, thời gian.


3. Tin học văn phòng nâng cao (3 tín chỉ)
4. Pre-intermediate Listening and Speaking (4 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ tiền trung cấp (A2). Môn học này cung cấp cho sinh viên từ vựng, ngữ pháp, kiểu mẫu phát âm và kiến thức nền tảng về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và công việc thường ngày. Môn học này còn chú trọng phát triển kỹ năng nghe, cụ thể là xác định được ý chính và chi tiết trong các bài nói ngắn, các đoạn hội thoại và xây dựng khả năng giao tiếp tự tin, giải thích vấn đề, trình bày ý kiến và tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm. Bên cạnh đó, thông qua môn học này, sinh viên không những phát triển kỹ năng nghe nói mà còn hình thành kỹ năng tự học, lập luận, tư duy có hệ thống và sáng tạo, làm tiền đề cho việc phát triển năng lực tư duy, giao tiếp cần thiết trong tương lai.


5. Intermediate reading (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh năm thứ nhất đạt được năng lực đọc ở trình độ trung cấp (B1). Môn học hỗ trợ kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh (trang bị từ vựng mới cho người đọc trước khi vào bài đọc chính và cũng cố thêm từ vựng cho người đọc sau khi kết thúc tất cả quá trình đọc). Ngoài ra, các hình thức bài tập đa dạng giúp tăng cường kỹ năng đọc lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, và kỹ năng đọc hiểu nhanh thông qua việc xác định “key words – những từ thể hiện chủ đề chính của bài đọc”. Sau khóa học, sinh viên có khả năng vận dụng biểu đồ để giúp đọc hiểu bài đọc dễ dàng. Môn học cũng giúp sinh viên phát triển tư duy logic, sáng tạo và khả năng suy luận.


6. Basic Writing (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh luyên viết các loại câu tiếng Anh căn bản và các thể loại đoạn văn khác nhau. Cụ thể, mỗi đơn vị bài học sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng diễn đạt ý tưởng hiệu quả và phù hợp với chủ đề, thể loại, và đối tượng người đọc. Bên cạnh đó, các vấn đề ngữ pháp sinh viên thường gặp phải khi viết câu, cách kết hợp từ vựng và sử dụng dấu câu để viết câu một cách hiệu quả cũng được lồng ghép vào các đơn vị bài học. Ngoài ra, môn học này còn cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để giúp sinh viên viết một đoạn văn mang tính học thuật với ba thành phần bao gồm câu chủ đề, các câu triển khai ý và câu kết luận. Sau đó, sinh viên tìm hiểu và thực hành viết các loại đoạn văn khác nhau về các chủ đề gần gũi với cuộc sống hiện tại. Thông qua các hoạt động viết và nhận xét cá nhân hoặc theo nhóm, sinh viên được củng cố và hoàn thiện về từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng viết câu và viết đoạn văn. Bên cạnh đó, các hoạt động trên lớp, bài tập cá nhân và làm nhóm ở nhà, sinh viên đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập và làm việc nhóm.


7. Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giới thiệu cho người học ngành Ngôn Ngữ Anh các mục tiêu học tập, các chuẩn cần đạt và định hướng nghề nghiệp. Thông qua môn học, người học được cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực biên-phiên dịch và thương mại một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết với các tình huống thực tế. Ngoài ra, người học cũng được giới thiệu các phương pháp và kỹ năng học nói chung và phương pháp học Anh văn nói riêng ở bậc đại học để có được kiến thức tổng quát, các kỹ năng chuyên môn cần thiết, cũng như thái độ về nghề nghiệp tương lai.


8. Giáo dục thể chất 1 (1 tín chỉ)

.......................................................................
HỌC KỲ
(19 tín chỉ)
.......................................................................

1. Tiếng Việt thực hành (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những hiểu biết cơ bản về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và đặc điểm của tiếng Việt; giúp sinh viên củng cố và rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt trên năm bình diện chủ đạo: Chính tả, Từ vựng, Ngữ pháp, Phong cách ngôn ngữ, Văn bản. Từ đó, sinh viên có thể chủ động vận dụng tiếng mẹ đẻ đúng chuẩn mực trong học tập và nghiên cứu, góp phần giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt.


2. Nhật Ngữ 2 (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ tiếng Nhật của sinh viên đã hoàn thành môn học Nhật ngữ 1. Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng mở rộng cách giao tiếp cơ bản thông qua việc sử dụng các động từ, tính từ...


3. Intermediate Listening and Speaking (4 tín chỉ)

Môn học này nhằm giúp sinh viên đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ trung cấp (B1). Cụ thể, sinh viên có thể nắm bắt được các chiến lược nghe - nói (nghe lấy ý chính và chi tiết) và có khả năng nghe hiểu được về các chủ đề quen thuộc thường gặp nơi làm việc, trường học, trò tiêu khiển, sở thích cá nhân, miêu tả kinh nghiệm, ước mơ, sau đó thảo luận, đưa ra lí do và giải thích ý kiến về những vấn đề liên quan tới bài nghe. Ngoài ra, sinh viên cũng mở rộng kiến thức nền và vốn từ vựng thông qua các chủ đề được học. Đồng thời, những kỹ năng được rèn luyện trong quá trình học như suy luận, tổng hợp, thuyết trình, làm việc nhóm, chiến lược làm bài thi giúp người học phát triển tư duy cũng như kỹ năng học ngoại ngữ.


4. Upper-intermediate Reading (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh năm thứ nhất đạt được năng lực đọc ở trình độ trên trung cấp (B2). Thông qua các bài đọc thuộc nhiều thể loại khác nhau, sinh viên không chỉ thực hành các kỹ năng đọc căn bản mà còn phát triển các kỹ năng đọc nâng cao như suy luận, xác định giọng văn và cảm xúc của tác giả, nhận biết thái độ và thiên kiến của tác giả, xác định nguồn thông tin, xác định nguyên nhân kết quả, đọc hiểu dữ liệu thống kê. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và xây dựng vốn từ vựng thuộc nhiều đề tài khác nhau. Thông qua các hoạt động học trên lớp và bài tập về nhà, sinh viên còn phát triển kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc cá nhân và làm việc nhóm.


5. Academic Writing (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm rèn luyện và củng cố kỹ năng viết luận tiếng Anh của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức của khóa học viết tiếng Anh căn bản. Thông qua việc phân tích bố cục của một đoạn văn, khóa học tạo cầu nối, giúp sinh viên thấy được sự tương quan giữa viết một đoạn văn và viết một bài luận. Từ đó, sinh viên học cách phát triển một đoạn văn thành một bài luận chặt chẽ đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức và kỹ năng để thành công trong việc thực hành viết bốn loại bài luận trên các thể loại: miêu tả, so sánh và đối chiếu, nguyên nhân và kết quả, phân loại. Bên cạnh đó, sinh viên được tạo cơ hội để phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt dộng thảo luận cho ý kiến và chia sẽ những trải nghiệm của bản thân. Đồng thời, các hoạt động viết cá nhân và nhóm cũng giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.


6. Phonetics and Phonology (Ngữ âm học và Âm vị học) (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh, hệ thống phiên âm quốc tế IPA; giúp sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa cách viết, ngữ âm và âm vị của tiếng Anh và tiếng Mỹ. Đồng thời, môn học cung cấp cho người học kiến thức và bài tập về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu. Kết thúc môn học người học có khả năng phát âm đúng các âm, từ, các câu, các mẫu hội thoại ngắn và sử dụng ngữ điệu theo chuẩn của người Anh........................................................................
HỌC KỲ 3 (19 tín chỉ)
.......................................................................

1. Cơ sở văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về văn hóa và khái quát văn học của quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Về khía cạnh văn hóa, người học sẽ được giới thiệu khái quát về những yếu tố tác động lên quá trình hình thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa như: địa lý, lịch sử và chính trị. Qua hoạt động phân tích các yếu tố này, sinh viên sẽ đưa ra những nhận định mang tính phản biện về các đặc trưng văn hóa Mỹ và nhờ đó có thể hiểu rõ và giải thích được các hiện tượng văn hóa tại các quốc gia có giao lưu và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này. Về khía cạnh văn học, người học sẽ được giới thiệu khái quát về các tác phẩm và tác giả văn học nổi bật cùng bối cảnh lịch sử của tác phẩm. Dựa trên kiến thức về văn hóa và văn học, người học sẽ được thực hành dịch một số đoạn ngắn trong các tác phẩm để có thể hiểu được ngôn ngữ đặc trưng của văn học và có kỹ năng biên dịch các tác phẩm văn học.


2. Nhật ngữ 3 (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ của sinh viên đã hoàn thành môn học Nhật ngữ 2. Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên có khả năng giao tiếp hầu hết các tình huống sinh hoạt hằng ngày.

3. Upper-intermediate Listening and Speaking (4 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ cận trên trung cấp (B1+). Cụ thể, sinh viên có thể nghe hiểu các bài phát thanh và các bài giảng ngắn, đồng thời ghi chú khi nghe, sau đó thảo luận hoặc tranh luận về các vấn đề được đề cập trong bài nghe. Thông qua các hoạt động dựa trên nhiệm vụ và phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm, sinh viên đồng thời phát triển các kỹ năng như suy luận, phân tích, tổng hợp, giải quyết tình huống, cá nhân hóa, phân biệt ngôn ngữ, làm bài thi, làm việc nhóm, tư duy phê phán và kỹ năng học ngoại ngữ, giúp người học thành công trong môi trường đại học và trong cuộc sống sau này. Các chủ đề đa dạng giúp sinh viên hình thành thái độ có chọn lọc và mang tính xây dựng đối với các giá trị về học thuật lẫn kinh tế - xã hội.


4. Critical Writing (Viết tiếng Anh biện luận) (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh biện luận dựa trên nền tảng kiến thức của khóa học viết tiếng Anh học thuật. Cụ thể, môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để thành công trong việc thực hành viết hai loại bài luận trên các thể loại bài văn tranh luận (argument essay) và bài văn phản hồi (response essay). Trong môi trường học thuật, khả năng để viết phản biện rất quan trọng và cần thiết để sinh viên tiếp tục phát triển năng lực ngôn ngữ và khả năng nghiên cứu khoa học ở các học kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động trên lớp, bài tập cá nhân và làm nhóm ở nhà, sinh viên đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập và làm việc nhóm.


5. Morphology and Syntax (Hình thái học và Cú pháp học) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật kiến thức căn bản về hình thái học và cú pháp học trong hệ thống các môn ngôn ngữ học. Hình thái học giúp người học hiểu về cấu trúc từ và các các đơn vị ý nghĩa khác của từ trong khi Cú pháp học đề cập đến cấu trúc câu gồm cách thức từ tạo thành cụm từ, cụm từ tại thành mệnh đề và câu, cách thức mệnh đề kết hợp tạo thành câu phức. Do vậy, sự kết hợp của Hình thái học và Cú pháp học đã tạo nên ngữ pháp của một ngôn ngữ. Sau khi hoàn thành môn học, người học sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để miêu tả và phân tích một ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Anh, và tạo tiền đề cho các môn học kỹ năng Biên – Phiên dịch trong các học kỳ sau.


6. Contrastive Linguistics (Ngôn ngữ học đối chiếu) (3 tín chỉ)

Môn học không những cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những phương pháp và kỹ thuật dùng để so sánh hai ngôn ngữ Anh và Việt mà còn đưa ra những vấn đề phát sinh trong quá trình giao lưu văn hóa Đông –Tây. Ngoài ra, môn học còn đưa ra cách giải quyết những lỗi sai mà người học tiếng Anh hay mắc phải thông qua việc giải thích các điểm giống và khác nhau của các cấu trúc ngôn ngữ. Cuối khóa học người học có thể so sánh một cách có hệ thống các dữ liệu của hai hay nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhận thấy được quy luật ngôn ngữ, miêu tả ngôn ngữ trên tinh thần phản biện, sử dụng lý thuyết để nhận xét sự tương quan của các ngôn ngữ và đánh giá độ khó của các tài liệu giảng dạy so với trình độ người học........................................................................
HỌC KỲ 
(18 tín chỉ)
.......................................................................

1. Lịch sử Văn minh Thế giới (3 tín chỉ)

Môn học này giới thiệu sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua việc trình bày các nền văn minh tiêu biểu như : (1) văn minh Ai Cập; (2) văn minh Lưỡng Hà; (3) văn minh Trung Hoa; (4) văn minh Ấn Độ; (5) văn minh Ả rập; (6) văn minh Đông Nam Á; (7) văn minh Hy Lạp - La Mã; (8) văn minh Tây Âu trung đại; (9) văn minh công nghiệp; (10) văn minh thế kỷ XX... Trong mỗi nền văn minh, người học sẽ được giới thiệu về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội - văn hóa tới sự hình thành và phát triển của các nền văn minh; những nét chủ yếu của tiến trình văn minh và những đóng góp tiêu biểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, tôn giáo, v.v.


2. Advanced Listening and Speaking (3 tín chỉ)

Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh đạt được năng lực nghe nói tiếng Anh ở trình độ trên trung cấp (B2+) đến nâng cao (C1). Cụ thể, sinh viên có thể nghe hiểu các bài giảng, bài nói và thảo luận có tranh luận về các chủ đề học thuật, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ít quen thuộc, đồng thời thông qua bài nghe phát triển tư duy phản biện để có thể suy luận, phân tích, tổng hợp, đánh giá, tranh luận và giải quyết tình huống. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức nâng cao về từ vựng, phát âm và ngôn ngữ chức năng để tăng độ chính xác và nhuần nhuyễn khi sử dụng tiếng Anh trong các buổi thảo luận nhóm, tranh luận, thuyết trình đưa thông tin, thuyết minh dự án, thuyết trình để thuyết phục, thương lượng hoặc giải quyết mâu thuẫn. Khóa học cũng cung cấp một số kỹ năng học cần thiết như cách làm việc nhóm, cách nghe hiểu các bài giảng dài, cách làm bài thi và nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của tư duy phản biện.


3. English for Electronic and Electrical Engineering (Anh văn chuyên ngành Điện - Điện tử) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến chuyên ngành điện - điện tử như động cơ điện, máy phát điện, máy biến áp, dòng điện một chiều, dòng điện xoay chiều, chất bán dẫn… Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng với kỹ năng dịch được củng cố và phát triển nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học trong môi trường kỹ thuật. Qua đó, sinh viên có thể đọc sách chuyên ngành, đọc sơ đồ, đọc giá trị các linh kiện trong điện - điện tử, có thể nghiên cứu và làm việc độc lập trong môi trường tiếng Anh kỹ thuật.


4. English for Mechanical Engineering (Anh văn chuyên ngành Cơ khí) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến chuyên ngành Cơ khí như: các loại máy đơn giản, máy công cụ, các phương pháp cắt gọt, kết nối vật liệu, đặc tính, phân loại vật liệu, v.v. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng với kỹ năng dịch được củng cố và phát triển nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học trong môi trường kỹ thuật. Qua đó, sinh viên nắm vững kiến thức không những về tiếng Anh kỹ thuật mà còn về chuyên ngành cơ khí để đọc sách, nghiên cứu và phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai.


5. Semantics (Ngữ nghĩa học) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những kiến thức nền tảng về ngữ nghĩa học bao gồm nghĩa của từ vựng, nghĩa của câu. Nắm bắt những kiến thức này giúp sinh viên có khả năng hiểu sâu và phân tích nghĩa; Vận dụng vào quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ, vào chuyên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật cũng như vào quá trình giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Môn học này không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng thực hiện chuyên môn mà còn cung cấp cho sinh viên một hệ thống thuật ngữ, khái niệm và kỹ năng học tập, nghiên cứu ngữ nghĩa bằng tiếng Anh giúp sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ.


6. Translation Theories (Lý thuyết dịch) (3 tín chỉ)

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực dịch thuật, phân loại các hình thức biên-phiên dịch, các phương pháp và kỹ thuật dịch, sự khác biệt giữa dịch thuật Anh-Việt và Việt-Anh. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp cho người học kiến thức khái quát về lịch sử dịch thuật, nghề biên phiên dịch, và các bài tập thực hành. Kết thúc môn học sinh viên có thể vận dụng lý thuyết dịch vào việc thực hành biên phiên dịch, và yêu thích dịch thuật.


.......................................................................
HỌC KỲ
(15 tín chỉ)
.......................................................................

1. English for International Business Contracts (Tiếng Anh trong Hợp đồng Thương mại quốc tế) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến Hợp đồng thương mại quốc tế như: các loại hợp đồng trong thương mại quốc tế, điều khoản, luật định có liên quan, v.v. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng với kỹ năng dịch được củng cố và phát triển nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học trong môi trường kinh doanh thương mại. Qua đó, sinh viên không những nắm vững kiến thức về tiếng Anh thương mại, phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường kinh doanh mà còn hiểu biết về chuyên ngành thương mại quốc tế để đọc sách, nghiên cứu và phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai.Chọn một trong hai môn sau: (3 tín chỉ)

2. English for Environment Technology 

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những kiến thức cơ bản về Tiếng Anh kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ môi trường, bao gồm các vấn đề như ô nhiễm môi trường và cách xử lý, quản lý môi trường (chất lượng nước, chất thải rắn, chất thải lỏng, v.v). Ngoài ra, việc kết hợp các chủ đề này với nhiều hoạt động đa dạng sẽ giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh kỹ thuật, tiếp tục phát triển bốn kỹ năng cơ bản (nghe-nói-đọc-viết) và kỹ năng dịch thuật chuyên ngành, làm tóm tắt và viết báo cáo. Sau khi khóa học kết thúc, sinh viên có khả năng hiểu được ý chính và ý chi tiết của các tài liệu về công nghệ môi trường, hiểu và mô tả được các biểu đồ.


3. English for Information Technology

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những kiến thức cơ bản về Tiếng Anh kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin như: máy tính, hệ điều hành máy tính, phần cứng, phần mềm, truyền dữ liệu, mạng máy tính, đa phương tiện, an toàn và bảo mật… Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng với kỹ năng thuyết trình, dịch thuật chuyên ngành, làm tóm tắt và viết báo cáo được củng cố và phát triển nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức ngôn ngữ đã học vào môi trường kỹ thuật. Qua đó, sinh viên nắm vững kiến thức không những về tiếng Anh kỹ thuật mà còn về chuyên ngành công nghệ thông tin để đọc sách, nghiên cứu và phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai.4. IT Translation (Biên dịch ngành Công nghệ thông tin) (3 tín chỉ)

Với sự phát triển nhanh của các thiết bị thông minh, số lượng các ứng dụng cũng đang bùng nổ. Nhu cầu phổ biến các ứng dụng này đến người dùng trên toàn thế giới tăng cao. Tuy nhiên với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ các ứng dụng cần được điều chỉnh để phù hợp với người dùng ở các thị trường khác nhau. Đáp ứng nhu cầu này, môn học biên dịch CNTT ra đời nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những kiến thức cơ bản và thuật ngữ về chuyên ngành công nghệ thông tin. Dựa trên nền tảng này, người học sẽ được trang bị kỹ thuật dịch các tài liệu, phần mềm ứng dụng, sổ tay sử dụng phần cứng và phần mềm, v.v. có liên quan đến chuyên ngành. Sau khóa học, ngoài kỹ năng dịch thuật, người học còn hiểu rõ hơn về nhu cầu và quá trình Việt hóa các ứng dụng quốc tế tại thị trường Việt Nam. Phương pháp học tập sẽ bao gồm các hoạt động đọc và thảo luận tài liệu, tìm kiếm thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thuyết trình, thực hành, nhận xét, v.v.


5. Technical Translation (Biên dịch Kỹ thuật) (3 tín chỉ)

Môn học chủ yếu giúp sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật thực hành biên dịch văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại. Thông qua môn học này, người học nâng cao năng lực phân tích văn bản, cũng cố và phát triển kiến thức từ vựng – ngữ pháp tiếng Anh, vận dụng và phát triển kiến thức về các chủ đề kĩ thuật – tiếng Anh chuyên ngành như: Môi trường, cơ khí và điện. Kết thúc môn học, sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản của việc biên dịch, có khả năng biên dịch văn bản thuộc nhiều chủ đề kĩ thuật khác nhau, nâng cao khả năng sử dụng từ điển và yêu thích nghệ thuật biên dịch.Chọn một trong hai môn sau: (3 tín chỉ)

6. British Studies (Nghiên cứu văn hóa Anh) 

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về văn hóa và khái quát văn học của quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới, Vương quốc Anh. Về khía cạnh văn hóa, người học sẽ được giới thiệu khái quát về những yếu tố tác động lên quá trình hình thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa như: địa lý, lịch sử và chính trị. Qua hoạt động phân tích các yếu tố này, sinh viên sẽ đưa ra những nhận định mang tính phản biện về các đặc trưng văn hóa Anh và nhờ đó có thể hiểu rõ và giải thích được các hiện tượng văn hóa tại các quốc gia có giao lưu và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này. Về khía cạnh văn học, người học sẽ được giới thiệu khái quát về các tác phẩm và tác giả văn học nổi bật cùng bối cảnh lịch sử của tác phẩm. Dựa trên kiến thức về văn hóa và văn học, người học sẽ được thực hành dịch một số đoạn ngắn trong các tác phẩm để có thể hiểu được ngôn ngữ đặc trưng của văn học và có kỹ năng biên dịch các tác phẩm văn học.


7. American Studies (Nghiên cứu văn hóa Mỹ)

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về văn hóa và khái quát văn học của quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Về khía cạnh văn hóa, người học sẽ được giới thiệu khái quát về những yếu tố tác động lên quá trình hình thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa như: địa lý, lịch sử và chính trị. Qua hoạt động phân tích các yếu tố này, sinh viên sẽ đưa ra những nhận định mang tính phản biện về các đặc trưng văn hóa Mỹ và nhờ đó có thể hiểu rõ và giải thích được các hiện tượng văn hóa tại các quốc gia có giao lưu và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này. Về khía cạnh văn học, người học sẽ được giới thiệu khái quát về các tác phẩm và tác giả văn học nổi bật cùng bối cảnh lịch sử của tác phẩm. Dựa trên kiến thức về văn hóa và văn học, người học sẽ được thực hành dịch một số đoạn ngắn trong các tác phẩm để có thể hiểu được ngôn ngữ đặc trưng của văn học và có kỹ năng biên dịch các tác phẩm văn học........................................................................
HỌC KỲ
(15 tín chỉ)
.......................................................................

1. Research Methodology (Phương pháp nghiên cứu khoa học) (3 tín chỉ)

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật kiến thức nền tảng về việc thực hiện nghiên cứu khoa học và viết báo cáo. Khóa học cũng giới thiệu nhiều hình thức khác nhau của các ấn bản NCKH và quy trình chi tiết khi thực hiện một nghiên cứu. Sinh viên được học cách xác định mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế công cụ nghiên cứu, thu thập dữ liệu, nhận diện kết quả và đưa ra kết luận. Môn học cũng giúp cho sinh viên luyện tập kĩ năng viết đề cương nghiên cứu, trình bày kết quả phân tích dữ liệu, áp dụng các quy chuẩn và nâng cao đạo đức nghiên cứu cũng như giúp trang bị các kĩ năng cần thiết cho con đường nghiên cứu học thuật. Môn học giúp sinh viên cải thiện khả năng nghiên cứu độc lập để nâng cao chất lượng học và động lực làm nghiên cứu.


2. Administrative Document Translation (Dịch thuật văn bản hành chính) (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những kiến thức cơ bản và thuật ngữ sử dụng trong các văn bản, giấy tờ hành chính tại Việt Nam và quốc tế như: Dịch thuật thư từ – email; hợp đồng; hồ sơ du học; bảng điểm, học bạ; bằng tốt nghiệp; đơn xin việc, CV; sơ yếu lý lịch; giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ tùy thân; thông tư, quyết định, quy định; chứng chỉ – bằng cấp. Từ đó, người học sẽ được trang bị kỹ thuật dịch nhằm đảm bảo tính chính xác, tính logic, dễ hiểu và tính chuyên môn trong từng câu chữ của văn bản hành chính.


3. Consecutive Interpretation (Dịch nối tiếp) (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật kiến thức liên quan đến về các loại hình dịch đuổi. Thông qua môn học này, sinh viên được thực hành một số kỹ năng cơ bản như ghi chép và ghi nhớ... Sinh viên thực hành sử dụng kỹ năng dịch này thông qua việc dịch các bản tin ngắn liên quan chủ đề môi trường, xã hội và kinh tế.


4. Simultaneous Interpretation (Dịch song song) (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật kiến thức liên quan đến về các loại hình dịch song song. Thông qua môn học này, sinh viên được thực hành một số kỹ năng cơ bản như ghi nhớ và tốc ký... Sinh viên thực hành sử dụng kỹ năng dịch này thông qua việc dịch các hội thảo mô phỏng nhỏ với nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến môi trường, xã hội và kinh tế.


5. ASEAN Studies (Đông Nam Á học) (3 tín chỉ)

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sau khi hoàn thành môn học, người học sẽ có tầm nhìn tổng thể về các mặt kinh tế-lịch sử-văn hóa-chính trị của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á........................................................................
HỌC KỲ 
(6 tín chỉ)
.......................................................................

Internship (Thực tập tốt nghiệp)

Môn học này cung cấp cho sinh viên năm cuối cơ hội kiến tập và thực hành biên phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh tại các doanh nghiệp có nhu cầu, qua đó có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và học hỏi các kỹ năng cần thiết để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Trong môn học này sinh viên sẽ có cơ hội quan sát quy trình làm việc, tiến hành biên phiên dịch, báo cáo công việc, qua đó biết cách quản lí thời gian làm việc hiệu quả và duy trì tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc........................................................................
HỌC KỲ 
(9 tín chỉ)
.......................................................................
Chọn một trong hai hình thức:
1. Thesis (Khóa luận tốt nghiệp)

Sinh viên năm cuối tùy theo năng lực và điều kiện để làm luận văn tốt nghiệp có thể được giao thực hiện một đề tài dưới sự hướng dẫn của một giáo viên có kinh nghiệm do Khoa chỉ định. Sinh viên phải tuân thủ các yêu cầu và quy trình thực hiện một luận văn tốt nghiệp, từ việc chọn đề tài, thiết kế đề cương nghiên cứu, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như trình bày luận văn trước hội đồng phản biện. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc 6 phần của một luận văn gồm giới thiệu đề tài và tầm quan trọng của đề tài, cơ sở luận, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, thảo luận về kết quả nghiên cứu và các đề xuất nghiên cứu trong tương lai. Qua môn học này, sinh viên sẽ rèn luyện được kỹ năng nghiên cứu độc lập, sưu tầm tài liệu cũng như kỹ năng phân tích, tổng hợp và tư duy phê phán.


2. Các môn tốt nghiệp thay thế:
2.1. Pragmatics (3 tín chỉ)

Môn học Ngữ dụng học cung cấp cho sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật những hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa trong giao tiếp tiếng Anh, nghĩa của câu và phát ngôn như hàm ngôn, tiền giả định để có thể vận dụng trong giao tiếp tiếng Anh, có thể hiểu được ý định giao tiếp của người nói trong ngữ cảnh nhất định của hội thoại Anh-Việt.


2.2. Technology Aided Translation and Interpretation (3 tín chỉ)

Môn học này giúp sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật phát triển kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật trong dịch thuật để sẵn sàng trở thành người biên dịch chuyên nghiệp. Môn học này cũng được thiết kế giúp sinh viên nắm bắt cách sử dụng các nguồn tài nguyên và công cụ sẵn có vào công việc dịch thuật một cách có hiệu quả. Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết về dịch thuật có hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật và phương pháp áp dụng vào thực hành biên dịch và phiên dịch. Môn học tạo điều kiện cho người học tiếp cận và quen thuộc với các công nghệ mới trước khi bước vào giai đoạn thực tập và trở thành một lợi thế trong quá trình tham gia tuyển dụng.


2.3. Technical Interpretation (3 tín chỉ)

Môn học giúp sinh viên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật phát triển kĩ năng phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Môn học tập trung vào việc bồi dưỡng và cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về các chủ đề thuộc lĩnh vực khoa học kĩ thuật và các vấn đề cơ bản của việc phiên dịch. Kết thúc môn học, thông qua việc thực hành kĩ năng phiên dịch tại lớp, sinh viên nâng cao khả năng phiên dịch các bài nghe, phim tài liệu thực tế cho lĩnh vực khoa học kĩ thuật.
.......................................................................
CHƯƠNG TRÌNH 150 TÍN CHỈ

(Áp dụng cho Năm học 2017-2018 và các năm trước đó)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI MÔN HỌC THEO HỌC KỲ

Mô tả chi tiết Ngành Biên Phiên dịch Anh văn Kỹ thuật

HỌC KỲ 1

1. Introduction to Translation and Interpretation

2. Nguyên lý Mác - Lê-nin           

3Grammar 1     

4Listening - Speaking 1            

5Reading 1       

6Writing 1          

7Speech Training 1      

8Giáo dục Thể chất 1   


HỌC KỲ 2
 
1. Đường lối Cách mạng của Đảng CS Việt Nam    

2. Tin học       

3. Grammar 2

4. Listening - Speaking 2       

5. Reading 2  

6. Writing 2

7. Speech Training 2 

8. Giáo dục Thể chất 2          

9. Tiếng Việt Thực hành        


HỌC KỲ 3

1. Pháp luật Đại cương         

2. English for Specific Purposes       

3. Listening - Speaking 3       

4. Reading 3  

5. Writing 3

6. Tiếng Nhật 1          

7. Phonetics and Phonology  

8. Morphology and Lexicology          

9. Dẫn luận Ngôn ngữ học    

10. Giáo dục Thể chất 3

HỌC KỲ 4 

1. Cơ sở Văn hóa Việt Nam  

2. Translation Theories          

3. Translation 1          

4. Listening - Speaking 4       

5. Reading 4  

6. Writing 4     

7. Tiếng Nhật 2          

8. Syntax        

9. English for Information Technology

HỌC KỲ 5

1. Lịch sử Văn minh Thế giới

2. Ngôn ngữ học Đối chiếu    

3. Listening Speaking 5         

4. Translation 2          

5. Tiếng Nhật 3          

6. Interpretation 1      

7. English for Environment Technology        

8. English for Electrical and Electronics Engineering


HỌC KỲ 6

1. Logic học   

2. English Proficiency (Advanced Level) 1    

3. British and American Civilization   

4. Public Speaking     

5. Translation 3          

6. Interpretation 2      

7. English for Mechanical Engineering

HỌC KỲ 7
 

1. Research Methodology     

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh      

3. English Proficiency (Advanced Level) 2    

4. Writing 5     

5. Interpretation 3      

6. British and American Literature

HỌC KỲ 8 - Lựa chọn 1

1. Thesis         

2. Internship   

3. English Language Proficiency Test (C1)  


HỌC KỲ 8 - Lựa chọn 2

1. Translation 4          

2. Pragmatics  

3. Internship   

4. English Language Proficiency Test (C1)  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,171

Tổng truy cập:482,068


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)