Tác giả :
KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH
CHUYÊN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH KỸ THUẬT

Chuyên ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật đào tạo ra những cử nhân có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, và phẩm chất đạo đức tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động biên phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo trang bị cho người học những kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và hệ thống kiến thức về ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật. Từ đó, người học có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh và thuật ngữ để chuyển ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong các lĩnh vực kỹ thuật. Người hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng thu thập, phân tích và sàng lọc thông tin cũng như ứng dụng tri thức mới vào thực tiễn hoạt động biên phiên dịch.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật có khả năng đảm nhiệm những công việc liên quan đến biên phiên dịch tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, báo đài và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Họ cũng có thể làm các công việc liên quan khác như thư ký, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không hoặc giảng dạy tiếng Anh. Đặc biệt, họ được phát huy các năng lực cá nhân để có thể tự học hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

Mô tả chi tiết Ngành Biên Phiên dịch Anh văn Kỹ thuật

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI MÔN HỌC THEO HỌC KỲ
(Bấm vào tên môn học để xem đề cương chi tiết)

HỌC KỲ 1

STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Introduction to Translation and Interpretation 3
2 Nguyên lý Mác - Lê-nin 5
3 Grammar 1 3
4 Listening - Speaking 1 3
5 Reading 1 2
6 Writing 1 2
7 Speech Training 1 2
8 Giáo dục Thể chất 1 1HỌC KỲ 2 
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Đường lối Cách mạng của Đảng CS Việt Nam 3
2 Tin học 3
3 Grammar 2 3
4 Listening - Speaking 2 3
5 Reading 2 2
6 Writing 2 2
7 Speech Training 2 2
8 Giáo dục Thể chất 2 1
9 Tiếng Việt Thực hành 3
HỌC KỲ 3
  
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Pháp luật Đại cương 2
2 English for Specific Purposes 2
3 Listening - Speaking 3 3
4 Reading 3 2
5 Writing 3 2
6 Tiếng Nhật 1 3
7 Phonetics and Phonology 2
8 Morphology and Lexicology 3
9 Dẫn luận Ngôn ngữ học 3
10 Giáo dục Thể chất 3 3

HỌC KỲ 4 
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 3
2 Translation Theories 2
3 Translation 1 2
4 Listening - Speaking 4 3
5 Reading 4 2
6 Writing 4 2
7 Tiếng Nhật 2 3
8 Syntax 2
9 English for Information Technology 2
HỌC KỲ 5
  
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Lịch sử Văn minh Thế giới 3
2 Ngôn ngữ học Đối chiếu 2
3 Listening Speaking 5 3
4 Translation 2 3
5 Tiếng Nhật 3 3
6 Interpretation 1 3
7 English for Environment Technology 2
8 English for Electrical and Electronics Engineering 2

 

HỌC KỲ 6

STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Logic học 2
2 English Proficiency (Advanced Level) 1 3
3 British and American Civilization 3
4 Public Speaking 2
5 Translation 3 3
6 Interpretation 2 3
7 English for Mechanical Engineering 2


HỌC KỲ 7 
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Research Methodology 3
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
3 English Proficiency (Advanced Level) 2 4
4 Writing 5 3
5 Interpretation 3 3
6 British and American Literature 3

HỌC KỲ 8 - Lựa chọn 1

STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Thesis 7
2 Internship 3
3 English Language Proficiency Test (C1)


HỌC KỲ 8 - Lựa chọn 2
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Translation 4 4
2 Pragmatics 3
3 Internship 3
4 English Language Proficiency Test (C1)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


 
Copyright © 2016 - Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Địa chỉ: A1-401 - Tòa nhà Trung tâm - Số 01 Võ Văn Ngân - Q. Thủ Đức – TP.HCM
Điện thoại: (+84-8) 3722 5550 - (+84-8) 3722 1223 (8250)
Email: knn@hcmute.edu.vn - Website: ffl.hcmute.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/
 

Truy cập tháng:30,295

Tổng truy cập:317,086