Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ LÝ THUYẾT TIẾNG


ThS. Huỳnh Hạnh Dung
Trưởng Bộ môn
Giảng viên 

Email: dunghh@hcmute.edu.vn

   
ThS. Lê Phương Anh
Phó Khoa
Giảng viên chính

Email: anhlp@hcmute.edu.vn
   

ThS. Trần Hưng Việt
Giảng viên chính

Email: vietth@hcmute.edu.vn
   
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
Giảng viên
Email: thienthanh@hcmute.edu.vn


   

ThS. Hứa Trần Phương Thảo
Giảng viên 
Email: huatranphuongthao@hcmute.edu.vn
   

ThS. Trần Đình Thanh Long
Giảng viên 

Email: longtdt@hcmute.edu.vn
   

NCS. Trịnh Ngọc Thành
Giảng viên 
Email: thanhtn@hcmute.edu.vn
   
 ThS. Lê Thị Kim Thu
Giảng viên 
Email: thultk@hcmute.edu.vn
   
 Nguyễn Ngọc Anh Trang
Giảng viên 
Email: trangnna@hcmute.edu.vn

 

NCS. Trịnh Ngọc Thành
Giảng viên 
Email: thanhtn@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

--------- MOMENTS OF LTLT 2019---------


--------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:41,119

Tổng truy cập:424,516

  
©
2016, Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
A1-401, Tòa nhà Trung tâm, Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
 (+84-28) 3722 5550, (+84-28) 3722 1223 (8250)
 knn@hcmute.edu.vn 
 ffl.hcmute.edu.vn
 https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/