Tác giả :
KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN KỸ THUẬT
CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM ANH VĂN KỸ THUẬT


Chuyên ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật nhằm phát triển cho người học cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn lẫn ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở các trường nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và giáo dục phổ thông. Chương trình giúp cho người học phát triển toàn diện với các kỹ năng chuyên môn, sư phạm, cũng như các kỹ năng mềm cần thiết để dễ dàng thích nghi với những đỗi mới liên tục trong môi trường giảng dạy tiếng Anh.

Người hoàn thành chương trình Sư phạm An văn Kỹ thuật sẽ có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kiến thức hệ thống về ngành Sư phạm Anh văn kỹ thuật; có khả năng hình thành và vận dụng tri thức mới dựa trên kỹ năng phân tích và tư duy phê phán; kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong giảng dạy tiếng Anh.

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI MÔN HỌC THEO HỌC KỲ
(Áp dụng cho Năm học 2017-2018 và các năm trước đó)


HỌC KỲ 1


HỌC KỲ 2HỌC KỲ 3


HỌC KỲ 4
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Tâm lý học 3
2 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 3
3 Tiếng Nhật 2 3
4 Listening Speaking 4 3
5 Reading 4 2
6 Writing 4 2
7 English for Business 2
8 Thương mại Đại cương 2HỌC KỲ 5HỌC KỲ 6


HỌC KỲ 7


HỌC KỲ 8 - Lựa chọn 1
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Teaching Practicum 6
2 Thesis 10
3 English Language Proficiency Test (C1)


HỌC KỲ 8 - Lựa chọn 2


STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Đường lối Cách mạng Việt Nam 3
2 Grammar 2 3
3 Phonetics and Phonology 2
4 Listening Speaking 2 3
5 Reading 2 2
6 Writing 2 2
7 Tiếng Việt Thực hành 3
8 Giáo dục thể chất 2 1
9 Tin học 3


HỌC KỲ 2
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Đường lối Cách mạng Việt Nam 3
2 Grammar 2 3
3 Phonetics and Phonology 2
4 Listening Speaking 2 3
5 Reading 2 2
6 Writing 2 2
7 Tiếng Việt Thực hành 3
8 Giáo dục thể chất 2 1
9 Tin học 3

HỌC KỲ 5
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Giáo dục học Đại cương 2
3 Tiếng Nhật 3 3
4 British and American Civilization 3
5 Public Speaking 2
6 Teaching Methodology 1 2
7 Media in English Language Teaching 3
8 Công nghệ Môi trường 2
9 English for Environment Technology 2HỌC KỲ 5
STT Tên Môn Học Số Tín Chỉ
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Giáo dục học Đại cương 2
3 Tiếng Nhật 3 3
4 British and American Civilization 3
5 Public Speaking 2
6 Teaching Methodology 1 2
7 Media in English Language Teaching 3
8 Công nghệ Môi trường 2
9 English for Environment Technology 2Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *   © 2016, Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
A1-401, Tòa nhà Trung tâm, Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
 (+84-8) 3722 5550, (+84-8) 3722 1223 (8250)
 knn@hcmute.edu.vn 
 ffl.hcmute.edu.vn
 https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/
 

Truy cập tháng:27,382

Tổng truy cập:332,963