Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ THỰC HÀNH TIẾNG


Th.S. Trương Thị Hoa
Trưởng Bộ môn
Giảng viên 


Email: hoatt@hcmute.edu.vn
   
  Th.S. Trần Thị Thanh Kiều
Phó Bộ môn
Giảng viên 


Email: kieuttt@hcmute.edu.vn

   
Th.S. Trình Thị Giang Thanh
Giảng viên 

Email: thanhttg@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Đỗ Thị Hà
Giảng viên 


Email: hadt@hcmute.edu.vn
   

NCS. Trần Thị Thúy Hằng
Giảng viên 

Email: hangttt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Mai Võ Trúc Phương
Giảng viên 

Email: mvtp@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Hoàng Trọng Mai Sương
Giảng viên 

Email: suonghtm@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Đinh Thị Thanh Hằng
Giảng viên 

Email: hangdtt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Lê Mai Hiền Trang
Giảng viên 


Email: tranglmh@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Phạm Thị Kim Ánh
Giảng viên 


Email: anhptk@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Đoàn Trần Anh Thư
Giảng viên 


Email: thudta@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Huỳnh Thị Mỹ Vân
Giảng viên 


Email: vanhtm@hcmute.edu.vn
   


   
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


 
Copyright © 2016 - Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Địa chỉ: A1-401 - Tòa nhà Trung tâm - Số 01 Võ Văn Ngân - Q. Thủ Đức – TP.HCM
Điện thoại: (+84-8) 3722 5550 - (+84-8) 3722 1223 (8250)
Email: knn@hcmute.edu.vn - Website: ffl.hcmute.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/
 

Truy cập tháng:30,292

Tổng truy cập:317,082