Tác giả :1. Bài sinh hoạt chính trị đầu khóa:

 Sinh viên học tập bài sinh hoạt chính trị đầu khóa online. 
 Thời gian phát trực tuyến bài giảng tại phòng Dạy học số: Từ 09h45→11h30 ngày 22/08/2016. 
 Sinh viên có thể xem lại video bài giảng từ 17g00 ngày 22/8/2016.
 Sinh viên làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại website: exam.hcmute.edu.vn từ ngày 10/9 đến 24/9/2016.

2. Sinh hoạt lớp - Tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2015-2016:

 Thời gian: 13h00 thứ hai ngày 22/8/2016 (cho tất cả các khóa)
 Địa điểm: Khóa 2013 và các khóa kéo dài sinh hoạt tại phòng  A313  - Khóa 2014 và 2015 sinh hoạt tại phòng  A312. 
 Sinh viên khóa 2012 đã hoàn thành chương trình học không phải đi dự sinh hoạt đầu khóa và làm bài thu hoạch online.
 Ban cán sự các lớp nộp Biên bản họp lớp và danh sách đề nghị khen thưởng về thư ký khoa tại phòng A1-401 hạn chót vào ngày 29/8/2016.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


 
Copyright © 2016 - Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Địa chỉ: A1-401 - Tòa nhà Trung tâm - Số 01 Võ Văn Ngân - Q. Thủ Đức – TP.HCM
Điện thoại: (+84-8) 3722 5550 - (+84-8) 3722 1223 (8250)
Email: knn@hcmute.edu.vn - Website: ffl.hcmute.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/
 

Truy cập tháng:19,138

Tổng truy cập:325,593