Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ LÝ THUYẾT TIẾNG


ThS. Huỳnh Hạnh Dung
Trưởng Bộ môn
Giảng viên 

Email: dunghh@hcmute.edu.vn

   
ThS. Lê Phương Anh
Phó Khoa
Giảng viên chính

Email: anhlp@hcmute.edu.vn
   

ThS. Trần Hưng Việt
Giảng viên chính

Email: vietth@hcmute.edu.vn
   
  ThS. Trần Thị Thiên Thanh
Giảng viên
Email: thienthanh@hcmute.edu.vn


   

ThS. Hứa Trần Phương Thảo
Giảng viên 
Email: huatranphuongthao@hcmute.edu.vn
   

ThS. Trần Đình Thanh Long
Giảng viên 

Email: longtdt@hcmute.edu.vn
   

NCS. Trịnh Ngọc Thành
Giảng viên 
Email: thanhtn@hcmute.edu.vn
   
   ThS. Lê Thị Kim Thu
Giảng viên 
Email: thultk@hcmute.edu.vn
 

NCS. Trịnh Ngọc Thành
Giảng viên 
Email: thanhtn@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


 
Copyright © 2016 - Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Địa chỉ: A1-401 - Tòa nhà Trung tâm - Số 01 Võ Văn Ngân - Q. Thủ Đức – TP.HCM
Điện thoại: (+84-8) 3722 5550 - (+84-8) 3722 1223 (8250)
Email: knn@hcmute.edu.vn - Website: ffl.hcmute.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/
 

Truy cập tháng:30,322

Tổng truy cập:317,113