Tác giả :

Gửi các bạn sinh viên
Chương trình tập huấn đánh giá giáo viên tháng 6, ngày 12 và 13 tháng 6, đã diễn ra thành công. Em sẽ gửi báo cáo tới Thầy và Quý Trường trong một vài ngày tới. Để dự án khởi động được thuận lợi nhất, dự án xin được Thầy và Quý Trường hỗ trợ chọn sinh viên để trở thành trợ giảng giúp Thầy Cô Trường PTCS Nguyễn Du và Đinh Thiện Lý giảng dạy sử dụng ALEKSEm xin phép được liệt kê một số nhiệm vụ của các em sinh viên dưới đây:

  • Tham dự tất cả các khóa đào tạo để hiểu vai trò của giáo viên và nhu cầu hỗ trợ trong khi điều hành lớp học sử dụng ALEKS (Lịch đào tạo cụ thể của tháng 7 và ngày bắt đầu trợ giảng của tháng 8 sẽ được thông báo sau);
  • Tìm hiểu cách sử dụng ALEKS dưới vai trò của học sinh và của giáo viên;
  • Tìm hiểu về vai trò của trợ giảng trong việc hỗ trợ giáo viên;
  • Cách giao tiếp với học sinh;
  • Hỗ trợ cuộc gọi theo yêu cầu của giáo viên về ALEKS với kỹ thuật viên của McGraw Hill hoặc ASU; và
  • Chuẩn bị phòng học máy trước khi tiết học ALEKS bắt đầu.

 

Mỗi sinh viên sẽ đứng trợ giảng 1 lớp. Trường THCS Nguyễn Du sẽ áp dụng ALEKS cho 2 lớp và THCS Đinh Thiện Lý 7 lớp vậy Dự án sẽ cần 9 em sinh viên. Dư án mong được Thầy và Quý Trường chọn giúp 9 em sinh viên và gửi danh sách cho Dự án vào tuần đầu của tháng 7, từ 1 – 5 tháng 7.

 
các bạn đăng ký theo đường link sau https://forms.gle/L3fjeRCNgDSmDdGM8
Thời hạn đăng ký: 15 giờ ngày 05/7/2019
Trân trọng
Khoa Ngoại ngữ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

--------------------------------------------------------Truy cập tháng:27,837

Tổng truy cập:447,327


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)