Tác giả :


Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận Tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2014 như sau:

1. Điều kiện xét làm Khóa luận tốt nghiệp
  • Tích lũy được tối thiểu 120 tín chỉ của chương trình đào tạo tính đến thời điểm đăng ký;
  • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu đến thời điểm đăng ký là 7.0;
  • Điểm trung bình tối thiểu của môn Writing 4 là 7.0;
  • Đang theo học hoặc đã hoàn thành môn Writing 5;
  • Không vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

2. Kế hoạch đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp
  • Sinh viên điền thông tin vào mẫu đăng ký làm Khóa luận đính kèm;
  • Trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn dự kiến để được hỗ trợ;
  • Nộp mẫu đăng ký tại văn phòng Khoa Ngoại ngữ từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 10/2/2018. 

 Trân trọng.


Thông báo Đăng ký thực hiện Luận văn cho sinh viên Khóa 2014
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm Luận văn Khóa 2014
Phiếu đăng ký làm Luận văn 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


 
Copyright © 2016 - Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Địa chỉ: A1-401 - Tòa nhà Trung tâm - Số 01 Võ Văn Ngân - Q. Thủ Đức – TP.HCM
Điện thoại: (+84-8) 3722 5550 - (+84-8) 3722 1223 (8250)
Email: knn@hcmute.edu.vn - Website: ffl.hcmute.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/
 

Truy cập tháng:31,568

Tổng truy cập:305,534