Tác giả :

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY


Th.S. Đinh Thị Thanh Hằng
Trưởng Bộ môn

Email: hangdtt@hcmute.edu.vn
   

TS. Đặng Tấn Tín
Trưởng Khoa

Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Huỳnh Trọng Luân
Phó Trưởng Khoa

Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
   
TS. Nguyễn Đình Thu
Giảng viên chính


Email: ndthu@hcmute.edu.vn
   

NCS. Nguyễn Vũ Thủy Tiên
Giảng viên 

Email: tiennvt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Phạm Thị Hằng
Giảng viên tiếng Việt và Văn hóa VN


Email: hangpt@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Trần Thị Như Trang
Giảng viên 

Email: trangttn@hcmute.edu.vn
   

Th.S. Nguyễn Thị Thanh Thùy
Giảng viên tiếng Nhật

Email: thuyntt@hcmute.edu.vn
   
  NCS. Hoàng Ngọc Trang
Giảng viên

Email: tranghn@hcmute.edu.vn
   

CN. Trần Thị Phương Ly
Giảng viên 


Email: lyttp@hcmute.edu.vn
   
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

--------- MOMENTS OF LTLT 2019---------


--------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:44,238

Tổng truy cập:439,563

  
©
2016, Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
A1-401, Tòa nhà Trung tâm, Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
 (+84-28) 3722 5550, (+84-28) 3722 1223 (8250)
 knn@hcmute.edu.vn 
 ffl.hcmute.edu.vn
 https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/