Tác giả :

Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2019 – 2020, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 như sau: 

  1. Thời gian đăng ký môn học từ 09g00 ngày 19/08/2019 đến 07g30 ngày 26/08/2019.

Tổng số SV dự kiến đăng ký: 23.000 SV.

  1. Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 09h00 ngày 27/08/2019 đến 07h30 ngày 02/09/2019.

TB DKMH HK1 2019- 2020 (CT).pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:47,665

Tổng truy cập:481,562


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)