Tác giả :

BAN CHỦ NHIỆM KHOA VÀ THƯ KÝ KHOA

  Trưởng Khoa

TS. Đặng Tấn Tín

Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 8 3722 1223 (8251)
Di động: + 84 909 222 504
   

Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Đào tạo

Th.S Lê Phương Anh

Email: anhlp@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 8 3722 1223 (8252)

   

Thư ký

CN. Nguyễn Thị Lam

Email: lamnt@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 8 3722 1223 (8250)


Các thành viên Ban Chủ nhiệm Khoa trước đây:
2007-2015: TS. Nguyễn Đình Thu, Trưởng Khoa
2013-2015: Th.S. Trình Thị Giang Thanh, Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Đào tạo
2011-2013: Th.S. Đặng Thị Vân Anh, Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Nghiên cứu Khoa học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

--------- MOMENTS OF LTLT 2019---------


--------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:44,127

Tổng truy cập:439,452

  
©
2016, Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
A1-401, Tòa nhà Trung tâm, Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
 (+84-28) 3722 5550, (+84-28) 3722 1223 (8250)
 knn@hcmute.edu.vn 
 ffl.hcmute.edu.vn
 https://www.facebook.com/dhspkt.khoangoaingu/