Tác giả :

Kính gửi các bạn sinh viên

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao là niềm tự hào của trường ta và của mỗi thầy cô trong trường. Điều này khẳng định  chương trình đào tạo của trường cũng như việc truyền đạt kiến thức nghề nghiệp từ thầy cô tới sinh viên đã và đang đem lại sự thành công và uy tín của nhà trường. Vì vậy Chương trình TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI do phòng Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức từ 15 - 20/01/2018 đã mời được 40 doanh nghiệp tới trường phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp sau kỳ 1/2017-2018. Để thu hút sinh viên tham gia, tạo điều kiện cho các em có việc làm ngay tại trường sau kỳ thi, phòng QHDN kính mời các bạn sinh viên, đặc biệt những em đang làm đồ án tốt nghiệp và sẽ bảo vệ vào cuối kỳ 1.

 

Trân trọng kính mời các bạn sinh viên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

--------------------------------------------------------Truy cập tháng:27,778

Tổng truy cập:447,268


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)