Tác giả :

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGOẠI NGỮ

Cơ cấu tổ chức khoa Ngoại Ngữ bao gồm Ban chủ nhiệm Khoa, Thư ký khoa và các Tổ bộ môn.

Ban chủ nhiệm khoa

Từ khi thành lập vào năm 2007, Ban chủ nhiệm khoa Ngoại Ngữ bao gồm một Trưởng khoa và một Phó khoa, chịu trách nhiệm quản lý hành chính và quản lý chung các hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau.


Năm 2012, cùng với sự lớn mạnh của khoa Ngoại Ngữ, nhu cầu về công việc quản lý tăng cao, Ban chủ nhiệm khoa được bổ sung thêm một thành viên, giúp tăng cường công tác quản lý, xây dựng khoa Ngoại Ngữ thêm vững mạnh. Theo cơ cấu đó, Trưởng khoa có trách nhiệm quản lý chung về các mặt; một Phó khoa có trách nhiệm quản lý các hoạt động đào tạo, chuyên môn – học thuật; và một phó khoa có trách nhiệm quản lý các hoạt động phong trào và hỗ trợ sinh viên.

Các tổ bộ môn

Ngay từ khi thành lập, Khoa Ngoại Ngữ được chia thành bốn tổ bộ môn: Nghe, Nói, Đọc, Viết, phụ trách các môn học liên quan đến các kỹ năng ngôn ngữ. Từ năm 2011, các tổ bộ môn được cơ cấu lại cho phù hợp hơn với tình hình công việc và chuyên ngành đào tạo.

Khoa Ngoại Ngữ hiện nay bao gồm bốn tổ bộ môn như sau:

- Tổ
Thực hành Tiếng: phụ trách quản lý và giảng dạy các môn học kỹ năng thực hành ngôn ngữ như: nghe-nói, đọc, viết, ngữ pháp, luyện âm, tiếng Anh nâng cao vv…, chủ yếu dành cho sinh viên năm nhất và năm hai.


- Tổ Lý thuyết tiếng: phụ trách quản lý và giảng dạy các môn học lý thuyết về ngôn ngữ và văn học Anh như Ngữ âm và Âm vị học, Từ vựng học, Ngữ dụng học, Hình thái học, Văn học Anh-Mỹ, Văn hóa Anh-Mỹ  vv…; và các môn học ứng dụng lý thuyết tiếng Anh như  biên - phiên dịch.

- Tổ Phương pháp giảng dạy: phụ trách quản lý và giảng dạy các môn học về phương pháp giảng dạy và thực tập sư phạm.

- Tổ Anh văn Đại cương và Chuyên ngành
: phụ trách quản lý và giảng dạy các môn Tiếng Anh đại cương cho sinh viên không chuyên ngữ toàn trường và các môn tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngữ như: Anh văn chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện-Điện tử, Dinh Dưỡng, May-Thời trang, Cơ khí, Thương mại vv…

Thư ký khoa

Thư ký khoa có nhiệm vụ làm công tác văn phòng cho Ban chủ nhiệm khoa và Giảng viên khoa Ngoại Ngữ. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:47,658

Tổng truy cập:481,555


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)