Tác giả :

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký thực hiện Khóa luận cho sinh viên Khóa 2016

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020,  Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận Tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2016 như sau:

1. Điều kiện xét làm Khóa luận tốt nghiệp

  • Tích lũy được tối thiểu 120 tín chỉ của chương trình đào tạo tính đến thời điểm đăng ký;
  • Điểm trung bình tích lũy tối thiểu đến thời điểm đăng ký là 7.0;
  • Điểm trung bình tối thiểu của môn Writing 4 là 7.0;
  • Đang theo học hoặc đã hoàn thành môn Writing 5;
  • Không vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

2. Kế hoạch đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp

  • Sinh viên điền thông tin vào mẫu đăng ký làm Khóa luận đính kèm;
  • Trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn dự kiến để được hỗ trợ;
  • Nộp mẫu đăng ký tại văn phòng Khoa Ngoại ngữ từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 03/2/2020.

Trân trọng.


Danh sách đủ điều kiện làm luận văn (1)
Danh sách đủ điều kiện làm luận văn (2)
Phiếu đăng ký làm luận văn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


--------------------------------------------------------Truy cập tháng:48,196

Tổng truy cập:482,093


   @ Faculty of Foreign Languages, HCMC University of Technology and Education
        Address: 01 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, HCM City, 700000, Vietnam
        Tel: 08 3896 1223 (8251)